logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Det sker i Museum Sønderjylland
 
Pressemeddelelser


Tidligere PRESSEmeddelelser:Oktober kvartal 2008

Tidligere udsendte museet med jævne mellemrum nyhedsbreve.

De sidste udgaver af nyhedsbrevene kan se her:

Nyhedsbrev nr. 7 - 2008

20. november 2008

Nyhedsbrev nr. 6 - 2008

8. oktober 2008

Nyhedsbrev nr. 5 - 2008

28. august 2008

Nyhedsbrev nr. 4 - 2008

1. juli 2008

 

 

 
 
 
 
 

      pressemeddelelser      

Bookmark and Share

Det sker

rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev
Bymuseet i Haderslev
Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Mølle
Ehlers Lertøjssamling
Historiecenter Dybbøl Banke
Højer Mølle
ISL-Lokalhistorie
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet
Brundlund Slot

Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Skærbæk
Slesvigske Vognsamling
Sønderborg Slot

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEptember måned 2014

 


1. september 2014

Nye overraskende fund ved Danevirke

Af museumsinspektør Frauke Witte,

Arkæologi Haderslev.

Årets udgravning ved Danevirke tegner til at blive lige så udbytterig, som den var i 2013!

Det dansk-tyske team fra Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev og Archäologisches Landesamt Schleswig - Holstein graver i øjeblikket på sydsiden af Danevirkevolden. Dette foregår for endnu en bevilling fra A.P. Møller og hustru Chastine Møller fond til almene formål.

Danevirkeudgravning - Luftbillede

Luftbillede af udgravningsområdet med voldgrave og vejgrøften. Bagerst ses vejgrøften, der kommer ud af porten og løber ned mod fotografen. Det meste af forløbet er endnu fyldt med sten og tegl. Selve voldanlægget, der blev undersøgt sidste år, er pakket ind i presenning.

Foto: Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev.

Udgravningsholdet startede med at bortgrave muldlag og moderne forstyrrelser i området syd for den port gennem volden, der blev undersøgt i 2013. I takt med denne afgravning er der fremkommet flere voldgrave fra vidt forskellige faser af det store voldanlæg. Desuden er det muligt at følge en vejgrøft, der løber igennem porten, hen over hele dette års udgravningsfelt. Den yngste fase af grøften er fyldt op bl.a. med ubrugte teglsten fra teglstensmuren. Dette betyder, at den må være blevet fyldt til, da den store Valdemarsmur blev opført i 1160’erne. Vejgrøften skærer sig da også igennem alle voldgrave syd for Danevirke, både de grave, der løber forbi porten og de grave, der afbrydes foran selve porten.

Et af de vigtige spørgsmål, der skal besvares af årets undersøgelser, er vejens forløb fra porten og mod syd. Hvordan kom man hen til porten, når man kom fra syd med ærinde i Danmark? Sandlagene med hjulspor, der blev iagttaget i selve porten, er længere mod sydøst desværre forstyrret af moderne nedgravninger. Derimod er der til vor store overraskelse dukket en del trækonstruktioner op, der må være rester af en sikring af en slags vejkasse. Befæstningen består af mindre skråtstillede stolper, der sidder langs vejkassens sider og er understøttet af en stenpakning. Stolperne sidder i et kulturlag, der antagelig udgør en del af vejfylden. Derudover er der fundet større bjælker, til dels med bearbejdningsspor, og en stenbrolægning. Der er blevet taget prøver til årringsdatering af tømmeret, og resultaterne af disse undersøgelser afventes med spænding. Er vejkassen etableret i vikingetid eller i middelalder?

Danevirkeudgravning - Detailbillede

Trækonstruktioner og stenfyld bliver frilagt i et af felterne. Bemærk stenene fra Valdemarsmuren øverst i vejkassens fyld, samt at pælene bagerst peger væk fra vejens midte, ind mod Danevirkevolden.

Foto: Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev.

I de kommende uger skal udgravningsholdet udgrave lagene i og under vejen, de forskellige voldgravsforløb skal undersøges, og der skal gøres et forsøg på at dele anlæggene op i forskellige faser, som matcher de forskellige volde, der tilsammen udgør Danevirkevolden. Selve udgravningen forventes afsluttet i november.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·