logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Det sker i Museum Sønderjylland
 
Pressemeddelelser


Tidligere PRESSEmeddelelser:Oktober kvartal 2008

Tidligere udsendte museet med jævne mellemrum nyhedsbreve.

De sidste udgaver af nyhedsbrevene kan se her:

Nyhedsbrev nr. 7 - 2008

20. november 2008

Nyhedsbrev nr. 6 - 2008

8. oktober 2008

Nyhedsbrev nr. 5 - 2008

28. august 2008

Nyhedsbrev nr. 4 - 2008

1. juli 2008

 

 

 
 
 
 
 

      pressemeddelelser      

Bookmark and Share

Det sker

rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev
Bymuseet i Haderslev
Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Mølle
Ehlers Lertøjssamling
Historiecenter Dybbøl Banke
Højer Mølle
ISL-Lokalhistorie
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet
Brundlund Slot

Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Skærbæk
Slesvigske Vognsamling
Sønderborg Slot

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

april måned 2014

 


11. april 2014

Troens landskab

– religion i Vestslesvig før og nu

Af overinspektør Elsemarie Dam-Jensen

Kulturhistorie Tønder

Nu er forberedelserne til Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønders sommerudstilling for alvor gået i gang.

Randerup Kirke

Randerup Kirke, hvor H.A. Brorson var præst.

Udstillingen vil handle om religion, og hvordan religionen er kommet og kommer til udtryk i Vestslesvig før og nu, synligt i form af gravhøje, kirker, missionshuse og mange af de genstande, som gennem tiderne er blevet brugt både i hjemmene og i offentlige religiøse sammenhænge til at styrke troen og vise fromhed. Men udstillingen vil også gå bagom genstandene og forsøge at give et billede af, hvad tro har betydet for befolkningen i forskellige perioder i Vestslesvig.

Egnen har været præget af store vækkelser. 2014 er 250-året for pietisten, salmedigteren og biskoppen over Ribe Stift, Hans Adolph Brorsons død. Både Brorson og pietismens historie vil indtage en væsentlig rolle i udstillingen, men også Brødremenighedens, Indre Missions og Luthersk Missions betydning i området vil blive belyst, og endelig vil der blive trukket tråde helt op til nutidens religiøse landskab i Vestslesvig.

I forbindelse med udstillingen har der været en feltundersøgelse vedr. pietismens arvtagere i nutidens kirkeliv. En gruppe studerende fra Aarhus Universitet under ledelse af Jakob Egeris Thorsen har samlet materiale i Løgumkloster, Nørre Løgum og Bedsted sogne, og resultatet af dette projekt vil indgå i udstillingen.

Religionens betydning for det almindelige hverdagsliv vil blive skildret, f.eks. i fortællingen om 1700-tallets pietistisk inspirerede legater, der blev stiftet af Tønders velhavende borgere til gavn for enker og faderløse. At disse legater, finansieret gennem udlejning af jord, stadig både eksisterer og kan ses i landskabet i Tøndermarsken i form af de karakteristiske legatled, er ukendt for mange.

Lejgaf

Et af legatleddene - "lejgaf" - i Tøndermarsken, som tilhører Vajsenhusets Legat (WL).

En spændende udstilling kræver mere end gode tekster. Interessante genstande er en forudsætning for, at en udstilling bliver værd at se. Derfor efterlyser museet også ting, der vedrører tro og religionsudøvelse i Vestslesvig. Museet vil meget gerne låne ting fra private hjem i form af broderede skriftsteder, religiøse billeder og genstande, fotos fra religiøse begivenheder samt ting fra f.eks. missionshuse på egnen.

Henvendelse til:

Elsemarie Dam-Jensen

Tlf. 74 72 89 89 eller

E-mail: elda@museum-sonderjylland.dk

Udstillingen åbner lørdag den 21. juni 2014 og varer til foråret 2015.

I forbindelse med udstillingen vil der blive afholdt såvel foredrag som musikaftener, specielt med relation til Brorson og 1700-tallet.

 

Udstillingen er et led i EU-projektet "Musik og religion mellem Ribe og Rendsborg", der blev påbegyndt for et års tid siden. Interreg 4A-logo

 

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf på tysk side og Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder og Løgumkloster Kirkemusikskole på dansk side.

 


10. april 2014

Fra mose til museum

Af museumsinspektør Merete Boel Essenbæk

Arkæologi Haderslev

Arkæologi Haderslev har igennem mange år arbejdet med de store våbenofferfund i Ejsbøl Mose. Arbejdet har dels bestået i udstillinger, foredrag og ikke mindst forskning i og publicering af viden omkring våbenofringer i jernalderen. I forbindelse med Forskningens Døgn 2014 den 25. april kl. 14.00 bliver en udstilling og en ny bog om offermosefundet fra Ejsbøl præsenteret. Der vil være omvisning i udstillingen og fortællinger fra udgravningen ved arkæologerne mellem kl. 15.00 - 18.00. Der er gratis adgang.

Ejsbøl-udgravning

Udgravning i 1999 af bådnagler. Udgravningen foregik med først metaldetektor og siden graveske!

Foto: Hans Chr. H. Andersen.

De mange våben, smykker, guld, bådnagler og personlige genstande blev fremdraget af  Ejsbøl mose under to store udgravningskampagner i henholdsvis 1955-64 og 1997-99.

En del genstande fra mosen har igennem mange år været udstillet på museet, men det var udelukkende ting der stammede fra den første udgravningskampagne. Da den anden udgravning 1997-99 bragte en masse nye genstande for dagen, f.eks. guldstænger og et fornemt officersbælte, og dermed ny viden om jernalderens ofringer, viste det sig nødvendigt at lave dele af den gamle udstilling om.

Bæltespænde i udgravning

Bæltebeslaget i udgravningen ...

Forskning rykker og nytter

Forskningen, i Ejsbølfundet og i de andre våbenofferfund i Danmark og Nordtyskland, har rykket sig meget i de senere år. Og dermed har vores opfattelse af de store våbenofre i Sydskandinavien og Nordtyskland og deres rolle i historien også ændret sig siden museets tidligere udstilling om Ejsbøl blev etableret.

En museumsudstilling skal så vidt muligt altid afspejle den aktuelle forsknings opfattelse af fundets rolle og betydning. Når nye resultater ser dagens lys, skal det gerne kunne aflæses i museets udstilling. Det er af økonomiske og tidsmæssige årsager dog ikke muligt at ændre en udstilling, hver gang forskerne finder frem til noget nyt. Men over en årrække ender en hver udstilling med at formidle gammel viden i stedet for aktuel viden, og så skal den nødvendigvis laves om eller pilles ned.

Bæltespænde

... og som det kan ses i den nye udstilling.

Foto: Hans Chr. H. Andersen.

Ny bog om Ejsbøl

Indenfor forskningen i de store våbenofringer fra tiden mellem 300 f.Kr. til 400 e.Kr. er der i de seneste år sket rigtigt meget, bl.a. gennem Carlsbergfondets store, internationale forskningsprojekt;  Jernalderen i  Nordeuropa. Et projekt, som Arkæologi Haderslev med Ejsbøl Mose også har nydt godt af. Hele våbenofferfundet fra mosen er blevet gennembearbejdet og udgivet i Carlsbergfondets fornemme bogserie, "Jernalderen i Nordeuropa".  Bogen om Ejsbøl-fundet; "EJSBØL MOSE. Die Kriegsbeuteopfer im Moor von Ejsbøl aus dem späten 1. Jh.v.Chr. bis zum 5. Jh.v.Chr" er udgivet i et samarbejde mellem Carlsbergfondet, Moesgaard Museum, Nationalmuseet og Museum Sønderjylland og er udkommet hos Jysk Arkæologisk Selskab.

Forfatterne, Anne Nørgaard Jørgensen fra Kulturstyrelsen og Hans Chr. H. Andersen fra Museum Sønderjylland, har gennemført en helt ny typologisk, kronologisk, naturvidenskabelig og kulturhistorisk bearbejdning af fundene fra begge udgravningskampagner. Samtidigt har de i bogen publiceret genstandene fra udgravningen 1997-99 i form af katalog og plancher. Fundene fra den første udgravningskampagne blev publiceret af Mogens Ørsnes i 1988, så med den foreliggende bog er hele fundet udgivet og dermed gjort tilgængeligt for alle. Nationalt såvel som internationalt kan fundet altså nu bruges i den kommende forskning i våbenofferfundene.

Bogen rummer udover afsnittene om genstandene og deres arkæologiske tolkning også kapitler om metalanalyser af rembeslag, geobotaniske undersøgelser i mosen, samt en GIS-indmåling af samtlige genstande fundet i mosen. Kapitler der alle er skrevet af eksperter indenfor områderne metallurgi, geobotanik og GIS. Det er i høj grad sådanne naturvidenskabelige analyser, der bringer forskningen videre og tilfører ny viden også til fundkomplekser, der blev udgravet for mange år siden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogens forside med et af de flotte spænder i guld, fra hærførerens bælte.

Layout: Finn Pedersen.

 

Bogen er skrevet på tysk, for at også den internationale forskerverden kan få udbytte af resultaterne. Men der er naturligvis et fyldigt dansk resumé. Den er på 611 sider inkl. katalog og med mange, mange farvebilleder og tegninger af genstande. Prisen er 450 kr.

Museet er stolt  af at kunne præsentere bogen og udstillingen på museet som en del af Forskningens Døgn.

Bog og udstilling hænger tæt sammen, og mellem kl. 15.00 og 18.00 fredag eftermiddag vil der mulighed for at bladre i bogen eller købe den, se udstillingen og høre nærmere om, hvordan de to ting hænger sammen: Forskningen som grundlaget for udstillingen og genstandene som grundlaget for forskningen. 

 


10. april 2014

Billedskoleelever udstiller på Aros

Af formidlingsinspektør og billedskolelærer Bente Sonne

Kunstmuseet Brundlund Slot

To elever fra Kunstmuseets billedskole udstiller i øjeblikket på Aros.

De blev optaget på Aros' ungdoms-biennale Catch 14 og tilbragte ni dage i vinterferien sammen med andre unge mennesker, der er vilde med billedkunst.

Catch 14

Heidi Poulsen og Sofie Larsen har begge været elever på Kunstmuseet Brundlund Slots billedskole 4-5 år, og er nu glade og stolte over at kunne vise deres kunnen på et stort museum.

De valgt at arbejde med Street-art og fik skabt et flot værk der både er på væggen og i rummet.

Udstillingen varer til og med søndag 27. april 2014, så der er gode muligheder for en påsketur til Aros for at se pigernes flotte værk og mange andre interessante ting kreeret af unge lovende billedkunsttalenter.

Se Aros' hjemmeside: www.aros.dk

eller Junior Bienalens hjemmeside: www.catch14.dk

Der er tanker om at flytte værket til Aabenraa efter udstillingens ophør i Aarhus.

Måske bliver Aabenraa Musikskolen  modtager af værket, så mange unge  fortsat kan have glæde af værket.

 


8. april 2014

UDGRAVNINGEN AF PORTEN GENNEM DANEVIRKE FORTSÆTTER I 2014

Af overinspektør Lennart S. Madsen

Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev

Takket være endnu en fornem bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal bliver det i 2014 muligt at fortsætte og fuldføre den udgravning af "porten gennem Danevirke", der indledtes som et dansk-tysk samarbejde i 2013.Danevirke fra luften

Luftfoto af Danevirke med udgravningen i 2013 og Danevirkemuseet.

Foto: Archäologische Landesamt Schleswig-Helstein, Slesvig.

Porten gennem den berømte vold blev opdaget af Archäologisches Landesamt for nogle år siden, og i 2013 gav A.P. Møllers fond de nødvendige midler til, at store dele af selve porten og den omgivende del af volden kunne undersøges. Udgravningen skete i et samarbejde mellem Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein og Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, der hver i sær har ansvaret for alle udgravninger i henholdsvis Slesvig-Holsten og Sønderjylland. Det er dette samarbejde, der nu kan fortsættes takket være fondens velvilje.

Udgravningen i 2014

Under ledelse af de to arkæologer, Astrid Tummuscheit (Slesvig) og Frauke Witte (Haderslev), vil udgravningen i 2014 koncentrere sig om området på sydsiden af porten. Her er der ved forundersøgelser konstateret adskillige voldgrave, vejforløb og rester efter forskellige bygninger. Disse anlæg skal udgraves, og de skal sættes i sammenhæng med de forskellige faser af Danevirkevolden, som det var muligt at undersøge ved udgravningen 2013.

Danevirke er langt ældre end vikingetiden

Helt sensationelt lykkedes det jo sidste år at datere den næstældste Danevirkevold til anden halvdel af 400-tallet e.Kr., mens den ældste vold endnu ikke er dateret. Det gør Danevirke betydeligt ældre end hidtil antaget. Der er visse forhåbninger om, at vi i år kan finde spor efter voldgrave, der har stået i forbindelse med de to ældste voldfaser, og at vi derigennem kan opnå endnu større viden om det ældste Danevirkeanlæg. Det var det anlæg den danske kongemagt i 700-tallet og igennem vikingetiden udnyttede og forstærkede, da man igen efter et par hundrede års ro havde brug for et forsvarsanlæg til sikring af grænsen mod syd. Også voldgravene foran vikingetidens voldanlæg er endnu forholdsvis ukendte, men vil dukke frem under årets udgravning.

Danevirke

De enkelte lag i Danevirkevolden bliver forsigtigt frilagt og undersøgt.

Foto: Archäologische Landesamt Schleswig-Helstein, Slesvig.

Voldgravene og vejen gennem porten

Desuden skal de arkæologiske undersøgelser klarlægge forholdet mellem voldgravene, selve porten og den vej, der i århundreder førte gennem porten. Det formodes, at voldgravene har taget hensyn til vejen, og at de desuden har formet vejens forløb hen mod porten, for derved at sikre adgangen til porten bedst muligt. Der vil sandsynligvis også under udgravningerne blive mulighed for at finde ud af, hvordan selve området foran porten er blevet anvendt, både mens man kunne køre igennem porten, og i tiden efter Valdemarsmuren blev opført, og porten blev flyttet et andet sted hen.

Vi glæder os

De to arkæologiske institutioner glæder sig meget til at kunne fortsætte det gode samarbejde, der blev indledt i 2013. Og vi glæder os naturligvis til at fremgrave megen ny viden om et af vore største og vigtigste fortidsminder. De fornemme resultater fra 2013 giver os under alle omstændigheder store forhåbninger. Udgravningerne vil blive igangsat i løbet af maj måned, og der vil i løbet af sensommeren blive arrangeret et åbent hus arrangement ved udgravningen, så at interesserede får mulighed for at kigge arkæologerne over skulderen.

Logo ALSH     Logo Arkæologi Haderslev

Nærmere oplysninger:

Overinspektør Lennart S. Madsen

Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev

Tlf.: 74 52 75 66 - direkte: 73 52 34 52 - mobil: 23 39 18 04

E-mail: lema@museum-sonderjylland.dk

Dr. Martin Segschneider

Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein

Tlf.: 0049 4621 38728

E-mail: martin.segschneider@alsh.landsh.de  

 


7. april 2014

Hjælp arkæologen i påsken

Af museumsinspektør Merete Boel Essenbæk

Arkæologi Haderslev

I påsken den 12. - 21. april 2014, kan man hver dag kl. 13.00 - 16.00 på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev lege sig gennem historien eller gå på jagt i museets udstillinger efter arkæologens redskaber. Museet er landsdelens arkæologiske museum og i udstillingerne finder man spændende historier og interessante genstande. Find f.eks. historien om Danmarks ældste grav, der er mere end10.000 år gammel eller leg arkæolog og grav Skrydstrupkvinden ud i museets digitale gravhøj.

Arkæologens redskaber

Et af arkæologens redskaber er  gravemaskinen. Mon påskeharen har gemt den i udstillingen? – Kom, se og find alle redskaberne i påskeugen på Arkæologi Haderslev.

Foto: Museum Sønderjylland.  

Se museet og find arkæologens redskaber

Når påskefrokosten har lagt sagt godt i maven, eller man skal have en pause fra havearbejdet, kan man gå på museum og blive både klogere og samtidig have det sjovt!

På museet i Dalgade i Haderslev kan man stille og roligt gå opdagelse i museets udstillinger og gå på jagt efter arkæologernes redskaber og værkstøj. Akkurat som påskeharen, der gemmer æg i haven, har arkæologen gemt sine redskaber, f.eks. graveske, skovl og nivelleringsapparat i museet udstilling. Under jagten på redskaberne vil man få mere at vide om arkæologi, og der skal samles bogstaver til et ord.

Vinderne af jagten på arkæologens redskaber skal naturligvis belønnes. Æren er den største belønning, men museet stiller også et par unikke præmier på højkant, som ikke kan købes eller vindes andre steder end på Arkæologi Haderslev!

Påskelege - Trille tøndebånd

Kom og tril med tøndebånd på museets grønsvær.

Foto: Merete Essenbæk.

Mere sjov og hygge

Bliver vejret super, eller har man tøj nok på, kan man også lege sig gennem historien. På museets grønsvær er der sat forskellige lege frem, som man både legede for 500 år siden og i dag. Der kan trilles kugler, leges "Fang fuglen" eller holdes lokalt mesterskab i styltevæddeløb.

Når arme og ben er trætte, så kan man med god samvittighed slappe af med medbragt madpakke, frokostkurv eller en kop kaffe med chokolade fra museets butik i museets gårdhave, der i anledningen af påsken er frisket op med blomster, borde og bænke.

Jagten på arkæologens redskaber foregår hele påskeferien dvs. fra 12. - 21. april, hver dag kl. 13.00 - 16.00.

Deltagelse i aktiviteterne er gratis, og der er som altid gratis adgang til museet for alle børn, mens voksne må betale en beskeden entré-billet på 40 kr!

 


4. april 2014

Fossil Hunters i Gram Lergrav

Af museumsformidler Martin Abrahamsson

Naturhistorie og Palæontologi

Fossil Hunters

Vores Fossil Hunters idé er et forsøg på at give gæsterne ved Naturhistorie og Palæontologi i Gram en bedre fornemmelse af, at de deltager i museets faglige arbejde, ved at de bidrager med deres sjældne fund fra leret i Gram Lergrav.

Museet her står som et af de naturhistoriske museer i Danmark, der modtager fund, som skal vurderes som danekræ, men inde fungerer vi som et slags filter, der sorterer de fund fra, som kan være sjældne, men som ikke har chance for at blive anerkendt som danekræ.

Når det er fra lergraven spørger vi altid finderen om vedkommende kunne tænke sig at donere fundet til museets samling, hvis der er tale om en ting, museet ikke har i samlingen, eller som vi har meget få af. Der følger altid en belønning med, hvis finderen afleverer sådan et fund.

Uanset om der er tale om et meget sjældent fund eller om det er almindelige ting vore gæster tager med hjem, så vil vi gennem "Fossil Hunters" gerne anerkende den indsats, som vores gæster gør for at finde fossiler i lergraven. Derved har vi i sidste ende alle en mulighed for, at blive klogere på hvilket liv, der rørte sig i havet over Gram for 10 millioner år siden.

 


1. april 2014

Åbent hus på arkæologisk udgravning

Af museumsinspektør Merete Boel Essenbæk

Arkæologi Haderslev


I Dybbøl på Vaskilde graver arkæologerne fra Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev sig bogstavelig talt ned gennem historien. Under en nedrevet gård har de fundet spor efter mindst tre forgænger til gården. Udgravningen varer frem til slutningen af maj 2014, og for hver dag finder arkæologerne nye viden til historien om en gård. Historien om gården fortæller arkæologerne onsdag den 9. april mellem kl.  15.00 - 17.00, hvor der er åbent hus på udgravningen Vaskilde i Dybbøl.

Vaskilde

Pikstenbrolægningen tegnes af udgravningsleder Pernille Kruse.

Foto:  Anders Hartvig.

Gården, der nu er nedrevet, på Vaskilde i Dybbøl er bygget omkring 1780-1800. På området skal der bygges en ny bygning, men før dette kan lade sig gøre, skal museets arkæologer undersøge området for fortidens spor. Disse undersøgelser har indtil nu givet pote.

Under gården er der i 70 cm tykke kulturlag fundet spor efter mindst to sylstenshuse. Det yngste hus har været ca. 6 m bredt og været opdelt i mindst to rum. Gulvet i det ene rum har været brolagt med piksten, mens det andet rum har haft et lerstampet gulv. I husets ene rum er der så meget trækul, at man må formode at der har stået en bilæggerovn i rummet.  En bilæggerovn er et ekstra ovnrum der er forbundet til husets primære ovn. De to ovne har stået på hver sin side af en skillevæg og har dermed kunnet opvarme hver sit rum.

Det ældste sylstenshus har haft lerstampede gulve i hele huset. De to huse skal formentlig dateres til 15-1600-tallet.

Vaskilde

Udgravningen undervejs. 15-1600-tals husene er omkranset af  den nu nedrevet gård (mursten på syldsten). Midt i billedet ses skillevæggen - de store sten - og til højre herfor pikstensbrolægningen og venstre det lerstampede gulv.

Foto: Anders Hartvig.

Som en lagkage

Men husets historie går længere tilbage. Huset fra 15-1600-tallet ser ud til at dække over endnu en konstruktion. Under resterne af de to huse har arkæologerne nemlig fundet ovne, keramik og stolpehuller, der er fra 12-1300-tallet.

Udgravningen af huset i Vaskilde er unik. Det er sjældent, at arkæologerne får muligheden for at følge en historien uden afbrydelser gennem mere end 800 år. Alle lag er bevaret her og de er ikke blandet sammen. Desuden er der lige vest for udgravningen, tidligere udgravet en større gård, som er dateret til tidlig middelalder dvs.1100-tallet, måske har gården på Vaskilde og denne gård været samtid og dermed udgjort dele af det tidlige Dybbøl. Udgravningen kan endvidere være med til at give et indblik i husenes indretning gennem tiden.

De spørgsmål og mange andre vil måske blive besvaret ved de kommende ugers udgravninger og ikke mindst ved åbent hus arrangementet den 9. april.

Alle er meget velkomne, og der er naturligvis gratis adgang.

Øvrige oplysninger fås ved at henvende sig til udgravningsleder Pernille Kruse tlf. 51 35 85 67.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·