logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Det sker i Museum Sønderjylland
 
Pressemeddelelser


Tidligere PRESSEmeddelelser:Oktober kvartal 2008

Tidligere udsendte museet med jævne mellemrum nyhedsbreve.

De sidste udgaver af nyhedsbrevene kan se her:

Nyhedsbrev nr. 7 - 2008

20. november 2008

Nyhedsbrev nr. 6 - 2008

8. oktober 2008

Nyhedsbrev nr. 5 - 2008

28. august 2008

Nyhedsbrev nr. 4 - 2008

1. juli 2008

 

 

 
 
 
 
 

      pressemeddelelser      

Bookmark and Share

Det sker

rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev
Bymuseet i Haderslev
Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Mølle
Ehlers Lertøjssamling
Historiecenter Dybbøl Banke
Højer Mølle
ISL-Lokalhistorie
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet
Brundlund Slot

Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Skærbæk
Slesvigske Vognsamling
Sønderborg Slot

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

December måned 2014

 


18. december 2014

Kagmanden skal renoveres

Af overinspektør Elsemarie Dam-Jensen

Kulturhistoprie Tønder

 

Kagmand

Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønder har netop fjernet den oprindelige kagmand (fra 1699) fra den faste plads i portrummet ved museet.

Den gamle kagmand har nu i mere end 20 år stået i porten, og den har på det seneste mistet en del af den oprindelige farve, og den bærer tydeligt præg af at have stået ude i vind og vejr gennem de mange år.

 

Derfor kontaktede museet Bevaringscenter Næstved, som har en dygtig trækonservator, for at få en vurdering af kagmandens tilstand.

Konserveringscenteret vurderer, at kagmanden fremover skal stå inden for, hvis den skal bevares for eftertiden, og desuden trænger den til en rengøring, udbedring af skader samt en overfladebehandling, der kan genskabe farverne.

Kagmanden blev sidst istandsat i forbindelse med Tønders byjubilæum i 1993.

Nedtagning af kagmand

Kagmanden hentes.

Det samlede beløb for den kommende konserveringsproces vil være ca. 140.000 kr. Museet er nu gået i gang med at søge fondsmidler til dækning af renoveringen.

Efterfølgende skal kagmanden opstilles inde i den sydlige del af porthuset, hvor udstillingen med skabe og standkister er. Det er tanken, at den afsluttende del af konserveringsprocessen kan foregå på museet, så man over for publikum kan formidle, hvordan dette arbejde foregår.

Kagmanden klar til transport

Kagmanden klar til transport ...

Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønder har åbent mellem jul og nytår.

Der er mulighed for både at se årets særudstilling "Troens landskab - religion i Vestslesvig før og nu" og museets basisudstillinger.

Drøhses Hus holder vinterlukket fra den 24. december 2014.

 


9. december 2014

Forundringsparat

Festskrift til Inge Adriansen

Af museumsinspektør, ph.d. Kim Furdal

ISL-Lokalhistorie

Forundringsparat

 

"Jeg er forundringsparat" lød museumsinspektør Inge Adriansens svar til en embedsmand, der spurgte, om hun da ikke var omstillingsparat. Således svarer den gode forsker, som ikke blot er nysgerrig over for verden, men som også er parat til at stille spørgsmål til den og se kendte fænomener i et nyt perspektiv. På denne måde har Inge Adriansen tjent som forbillede og inspiration for en række kollegaer og drivkraft på sin arbejdsplads Sønderborg Slot og Museum Sønderjylland gennem 45 år.

I anledning af hendes 70 års fødselsdag tidligere i år har 18 kollegaer valgt at markere hendes fødselsdag med et festskrift, som bærer det markante budskab "Forundringsparat".

Hver har bidrag med en artikel inden for emner og områder, som Inge Adriansen har beskæftiget sig med. En række artikler beskæftiger sig med grænselandet og national identitet. Blandt bidragyderne finder man museumsinspektør Henrik Skov Kristensen, der har skrevet om det tyske mindretals erindringssted Ehrenhain på Knivsbjerg, som i 2012 blev omdøbt til Gedenkstätte mens fhv. overinspektør Peter Dragsbo har bredt perspektivet ud og skrevet om bygningskulturen i en række europæiske grænselande. Den lille historie er repræsenteret af museumsinspektør René Rasmussen med en spionagesag fra Første Verdenskrig, der endte som en munter historie.

Et af Inge Adriansens væsentlige forskningsområder er nye traditioner og madkultur. Inden for dette emnefelt har fhv. lektor Karen Margrethe Pedersen skrevet om peberkværne, der siden begyndelsen af 1990’erne har fået vokseværk. Det er historien om pebersvende og -møer, som efterhånden skal grueligt meget igennem på deres 30 års fødselsdag. Fhv. arkivar Bodil Møller Knudsen har i artiklen "Om kost og kager" set på de forskellige udgaver af den sønderjyske kogebog, som Inge Adriansen har udgivet siden 1973 og konstaterer bl.a., at hun har været med til at udvikle den regionale madkultur fra en eksotisk beskæftigelse til en populær og folkelig interesse.

Den velillustrerede bog er på 310 sider og koster 198 kr.

Den kan købes i boghandlen eller i en af Museums Sønderjyllands museumsbutikker.

 


1. december 2014

Invitation

Af overinspektør Lennart S. Madsen

Arkæologi Haderslev

Officiel åbning: FUNDSTEDET FOR GULDHORNENE

Fredag den 5. december 2014 - kl. 14.00

Pige med Guldhorn    Mand med Guldhorn

Takket være en bevilling til projektet DANMARKS OLDTID I LANDSKABET fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal, har Kulturstyrelsen fået mulighed for at forbedre formidlingen af en række væsentlige fortidsminder i Danmark. Blandt de 100 udvalgte lokaliteter er fundstedet for de to guldhorn ved Gallehus blevet udpeget.

Der er blevet sat nye informationsskilte op, og adgangsforholdene er blevet udbedret.

Den nye formidling er udført i et samarbejde mellem Kulturstyrelsen, Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev og Tønder Kommune.

PROGRAM:

FREDAG den 5. DECEMBER 2014 - KL. 14.00

Mødested er Guldhornsvej i Gallehus ved mindestenene. Parkering langs Guldhornsvej.

Vejen er smal, så det er nødvendigt at holde godt ud i siden og udvise størst mulig hensyn.

Åbning ved konsulent Lars Bjarke Christensen, Kulturstyrelsen. Derefter vil museumsinspektør Pernille Kruse, Museum Sønderjylland, fortælle om guldhornene, og hvordan man i dag ser på disse enestående genstande fra Danmarks Oldtid.

Projektet er vært ved en lille forfriskning på stedet – også i regnvejr.

Kulturstyrelsen   Arkæologi Haderslev logo   Tønder Kommune - Logo

 


 

1. december 2014

Invitation

Af overinspektør Lennart S. Madsen

Arkæologi Haderslev

 

Officiel åbning: OFFERMOSEN VED EJSBØL

Torsdag den 4. december 2014 - kl. 15.00

Ejsbøl Mose

Takket være en bevilling til projektet DANMARKS OLDTID I LANDSKABET fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal, har Kulturstyrelsen fået mulighed for at forbedre formidlingen af en række væsentlige fortidsminder i Danmark. Blandt de 100 udvalgte lokaliteter er offermosen ved Ejsbøl Sø blevet udpeget.

Der er blevet etableret en udsigtsplatform ved Ejsbølvej lige øst for søen, hvor der er opstillet en række nye informationsskilte. Et af disse giver bl.a. mulighed for at se, hvor i søen ofringerne er foregået

Den nye formidling er udført i et samarbejde mellem Kulturstyrelsen, Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev og Haderslev Kommune med velvillig bistand fra lodsejerne.

PROGRAM:

TORSDAG den 4. DECEMBER 2014 - KL. 15.00

Mødested er Ejsbølvej, ca. 200 m nord for Ejsbølgård. Parkering langs Ejsbølvej eller ved Ejsbølgård.

Vejen er smal, så det er nødvendigt at holde godt ud i siden og udvise størst mulig hensyn.

Åbning ved konsulent Lars Bjarke Christensen, Kulturstyrelsen og Allan Emiliussen, formand for Udvalget for Kultur og Fritid i Haderslev Kommune.

Derefter vil museumsinspektør Hans Chr. H. Andersen, Museum Sønderjylland, der foretog den sidste udgravning i mosen, fortælle offermosens historie.

Projektet er vært ved en lille forfriskning på stedet – også i regnvejr.

Kulturstyrelsen   Arkæologi Haderslev logo   Haderslev Kommune - Logo

 


 pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·