logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Det sker i Museum Sønderjylland
 
Pressemeddelelser


Tidligere PRESSEmeddelelser:Oktober kvartal 2008

Tidligere udsendte museet med jævne mellemrum nyhedsbreve.

De sidste udgaver af nyhedsbrevene kan se her:

Nyhedsbrev nr. 7 - 2008

20. november 2008

Nyhedsbrev nr. 6 - 2008

8. oktober 2008

Nyhedsbrev nr. 5 - 2008

28. august 2008

Nyhedsbrev nr. 4 - 2008

1. juli 2008

 

 

 
 
 
 
 

      pressemeddelelser      

Bookmark and Share

Det sker

rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev
Bymuseet i Haderslev
Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Mølle
Ehlers Lertøjssamling
Historiecenter Dybbøl Banke
Højer Mølle
ISL-Lokalhistorie
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet
Brundlund Slot

Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Skærbæk
Slesvigske Vognsamling
Sønderborg Slot

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maj måned 2016

 


4. maj 2016

Kulturture til nord for Kolding Fjord

Af museumsinspektør Merete Boel Essenbæk,

Arkæologi Haderslev


Nu pibler mældebøtterne frem af grønsværen og vanterne er lagt på hylden, så nu er det tid til Arkæologi Haderslevs årlige kultur-ture ud i landskabet. I år går turene til det yderst af Arkæologi Haderslevs ansvarsområde, nemlig området nord for Kolding omkring Viuf og Almind. Oldtidsturen til områdets dysser og gravhøje finder sted onsdag den 11. maj og middelalderturen til de smukke kirker onsdag den 18. maj.

Helligkilde

Helligkilden ved Landerupgaard, som middelalderturen går forbi.

Foto: Tenna Kristensen.

Oldtidsturen den 11. maj begynder fra Viuf Kirke. Umiddelbart øst for Viuf Kirke har Arkæologi Haderslev gravet i 2007 og fundet bebyggelse og huse fra både jernalderen, middelalderen og renæssancen. I dag er området bebygget med villaer, som det stort set også var for 1500 år siden. Lerkliningen er blot skiftet ud med mursten og ildstedet med fjernvarme eller naturgas. I jernalderen på overgangen til vikingetiden dvs. omkring 600-900 e.Kr. lå der op til fire gårde på området. Til gårdene hørte der grubehuse, dvs . halvt nedgravede småbygninger, brønde og hegnsforløb.  Fund af korn viser, at man har dyrket havre, byg og rug og væve- og tenvægte fortæller os, at  man har spundet og vævet  fårets uld.

Gravhøj på gravhøj

Efter beretningen om Viufs fortid går turen videre til flere af egnens endnu synlige gravhøje. Der gøres holdt ved gravhøje tæt på Hauerballegård og et par smukke bronzealdergravhøje i Sønder Vilstrup skov, og nord for Almind Å skal også have besøg.

Udgravning ved Møsvrå

Udgravningerne i Møsvrå af en grav fra jernalderen.

Foto: Silke Eisenschmidt.

Så skal kortegen forbi endnu en af Arkæologi Haderselvs udgravninger. Her drejer det sig om udgravningen ved Møsvrå af  både stenalderboplads og tuegrave  fra jernalderen. Udgravningen var så spektakulær, at den kom på Kulturstyrelsens Top Ti liste i 2012! 

Oldtidsturen slutter ved mørkets frembrud i Almind, igen midt i et villakvarter, hvor museet gravede i 2007 og fandt både vikingetidens og jernalderens menneskers huse.

Og så til middelalderen 

Museets middelaldertur, den 18. maj, begynder ligeledes ved Viuf kirke. Kirken er fra 1100-årene og bygget i romansk stil. Ved udgravninger i 2007-2008 umiddelbart øst for kirken fandt Arkæologi Haderslev spor efter fem større gårdsanlæg fra middelalderen. Disse fund kunne tyde på, at kirken er bygget af en lokal stormand en gang i 1100-tallet.

 

 

 

 

 

I udgravningerne i Viuf i 2007-08 fandt man bl.a. et smukt spænde.

Foto:  Gunvor Christiansen.

Spænde fra Viuf

Efter besøget i den smukke Viuf Kirke går turen videre vest på til Landerupgård tæt på motorvejen. Her ligger en helligkilde og en næsten 2 m lang runesten med indskriften "lod gøre disse kumler, harald fader…".

Fra helligkilden "Kongens kilde" går turen mod en af egnens andre smukke kirker nemlig Øster Starup Kirke. Den er, i modsætningen til de sønderjyske kirker, udsmykket med et større antal granitskulpturer. Granitskulpturerne er mange og særdeles smukke og virkningsfulde.  Her er bl.a. en løve, havmænd og dragen, der dræbes af St. Jørgen.

 

Ud på tur

Begge ture begynder kl. 18.30 fra Viuf Kirke og ledes af henholdsvis museumsinspektør Merete Essenbæk og overinspektør Lennart S. Madsen.

Det er naturligvis gratis at deltage, men man skal selv lægge bil til.

Udgravning ViufFra udgravningerne i Viuf i 2007-08, hvor man bl.a. fandt en stavbygget brønd.

Foto:  Gunvor Christiansen.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·