logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Det sker i Museum Sønderjylland
 
Pressemeddelelser


Tidligere PRESSEmeddelelser:Oktober kvartal 2008

Tidligere udsendte museet med jævne mellemrum nyhedsbreve.

De sidste udgaver af nyhedsbrevene kan se her:

Nyhedsbrev nr. 7 - 2008

20. november 2008

Nyhedsbrev nr. 6 - 2008

8. oktober 2008

Nyhedsbrev nr. 5 - 2008

28. august 2008

Nyhedsbrev nr. 4 - 2008

1. juli 2008

 

 

 
 
 
 
 

      pressemeddelelser      

Bookmark and Share

Det sker

rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev
Bymuseet i Haderslev
Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Mølle
Ehlers Lertøjssamling
Historiecenter Dybbøl Banke
Højer Mølle
ISL-Lokalhistorie
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet
Brundlund Slot

Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Skærbæk
Slesvigske Vognsamling
Sønderborg Slot

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

November måned 2014

 


19. november 2014

LANGS FJORD OG DAM 2014

Af overinspektør Lennart S. Madsen

Arkæologi Haderslev

Årets lokalhistoriske årbog for Haderslev og omegn er nu i handlen.

Langs Fjord og Dam

Forsiden af "Langs Fjord og Dam 2014" viser det gamle rådhus i Lavgade.

Langs Fjord og  Dam

fra forlaget Gammelting er udkommet siden 1994, i begyndelsen hver andet år, men  siden 2008 har bogen levet op til betegnelsen "årsskrift" og er udkommet hvert år. Den er medlemsbog for Haderslev Arkiv- og Museumsforening, men  kan naturligvis også købes hos boghandleren, museet og Historisk Arkiv på biblioteket.

Langs Fjord og Dam 2014 bringer som sædvanlig et større antal artikler, der tager fat på mange forskellige emner med

forbindelse til Haderslev-egnen igennem tiden. I år rummer bogen 10 artikler, der spreder sig over et bredt emnefelt.

Første Verdenskrigs udbrud er naturligvis markeret, idet Poul Grosen Rasmussen har skrevet den tragiske historie om Jørgen Skau  fra Vandling, der drog af sted fra Haderslev Kaserne som en del af Regiment 84 von Manstein i begyndelse af august 1914 og som en af de første nordslesvigere faldt i slaget ved Mons allerede 23. august. Også Henrik Heinemeier fokuserer på en person og fortæller den spændende historie om Gustav Schröder fra Haderslev, der som skibskaptajn på Hamborg-Amerika linjens passagerskib "St. Louis" reddede en stor gruppe jøder kort før udbruddet af Anden Verdenskrig.

I en noget anden  boldgade finder man  Carl Chr. Kinzes beretning om hvaler i og ved Haderslev Fjord, herunder den store blåhval, der strandede ved Tamdrup Strand i 1931, og Therese Enggaards beretning om præsten Kofoed-Hansen fra Gl. Haderslev kirke og dennes venskab med Søren Kierkegaard.

Porcelænskrukker

De små karakteristiske porcellænskrukker til Aga-sennep.

Foto: Carl Gustav von Dippe.

Langs Fjord og Dam fortsætter en tradition med at fortælle om markante virksomheder i Haderslev. Denne  gang  beretter Carl Gustav von Dippe om den berømte Aga-Sennep i Gåskærgade og Anja Usbeck Pedersen er dykket ned i arkiverne for at finde oplysninger om Bryggeriet Hansborg på Lindedal.

Endelig  er der historier om renoveringen af det gamle rådhus, om huse i hjemstavnsstil og bedre byggeskik i Haderslev, om koppe- og tyfusepidemier ved Haderslev i 1700-tallet samt om hvad der hændte med  nogle  af de mange genstande af messing og kobber, der blev  indsamlet til omsmeltning under Første Verdenskrig, men  aldrig blev sendt af sted. Alt i alt er der i årets årbog garanti for mange timers lærerig underholdning.

Bogen  er redigeret af Svend  Åge Karup, Lennart S. Madsen  og Bent Vedsted Rønne. Den er trykt i  1000  eksemplarer, er på 114 sider, rigt illustreret og koster kr. 199,95.

 


17. november 2014

Et  nyt dansk historiemaleri på 2,5 x 2,5 m

om krigen 1864

Af museumsinspektør, ph.d. Inge Adriansen

Sønderborg Slot

Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot har lige erhvervet et nyt historiemaleri. Det er udført af Thomas Kluge, der er kendt for sine magisk-realistiske malerier, senest det store billede af kongehuset.

Thomas Kluge - Dybbøl 1864

Motivet er en scene fra krigen 1864, der udspilles i det nutidige kulturlandskab i en af  skanserne på Dybbøl Banke.

Thomas Kluges første historiemaleri blev udført i 1998 på bestilling af den daværende amerikanske ambassadør i Danmark og viser danske tropper på Balkan. Ambassadøren skænkede billedet til Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Ved afsløringen blev det fremhævet, at Danmark omsider var "kommet ud af skyggen fra 1864" i kraft af de danske troppers fredsskabende virksomhed på Balkan.

Det gav inspiration til et ønske om at få Thomas Kluge til at udføre et historiemaleri fra krigen i 1864 til Sønderborg Slot, ikke mindst fordi billedet fra Balkan var en fornyelse af historiemaleriet som genre.

Sønderborg Slot har en betydelig række ældre historiemalerier om krigen 1864, og det er derfor interessant også at få en nutidig kunstners bud. Kluge har med stor entusiasme påtaget sig opgaven, som har strakt sig over en årrække, og ved præsentationen den 17. november 2014 fortalte han om sit arbejde med maleriet og de mange betydninger, det rummer.

Et lille udsnit af det store billede.

 


6. november 2014

Invitation

Af overinspektør Lennart S. Madsen

Arkæologi Haderslev

Officiel åbning GRAVHØJEN VED SKELDE OVERBALLE

Fredag den 14. november 2014 - Kl. 14.00

Luftfoto Skelde

Takket være en bevilling til projektet DANMARKS OLDTID I LANDSKABET fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene formaal, har Kulturstyrelsen fået mulighed for at forbedre formidlingen af en række væsentlige fortidsminder i Danmark.

Blandt de 100 udvalgte lokaliteter er gravhøjen ved Skelde Overballe blevet udpeget.

Området er nu blevet soigneret af Sønderborg Kommune, der er opsat nye skilte og hegn, ligesom det levende hegn henover gravhøjen er blevet savet ned, så selve gravhøjen fremtræder tydeligt.

Den nye formidling er udført i et samarbejde mellem Kulturstyrelsen, Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev og Sønderborg Kommune med velvillig bistand fra lodsejerne.

PROGRAM:

FREDAG den 14. NOVEMBER 2014 - KL. 14.00

Mødested Skelde Overballe 29. Parkering langs Skelde Overballe eller i indkørslen til ejendommen.

Vejene i Skelde er smalle, så det er nødvendigt at holde godt ud i siden og udvise størst mulig hensyn.

Åbning ved konsulent Lars Bjarke Christensen, Kulturstyrelsen.

Derefter går vi til gravhøjen, hvor museumsinspektør Per Ethelberg, Museum Sønderjylland, der i sin tid udgravede højen, vil fortælle gravhøjens historie.

Projektet er vært ved en lille forfriskning på stedet – også i regnvejr.

Kulturstyrelsen   Arkæologi Haderslev logo    Sønderborg Kommune - Logo

 


3. november 2014

Museum Sønderjylland går til filmen

Af museumsinspektør Kim Furdal

ISL-Lokalhistorie

Museum Sønderjylland har gennem de senere år arbejdet for at gøre sine store samlinger af billeder tilgængelige for offentligheden. På nuværende tidspunkt ligger der ca. 30.000 billeder på databasen "Sønderjyske billeder", som alle interesserede i Sønderjyllands historie kan søge i. Med ca. 1,5 millioner billeder vil det dog tage nogle år inden arbejdet er færdigt.

Kongemodtagelse Sønderborg 1920

Filmsamlingen rummer bl.a. optagelser fra Afstemningen og Genforeningen. Her er det Christian X og dronning Alexandrine sammen med prins Knud og kronprins Frederik i karet på vej til festlighederne på Dybbøl. På billedet har kongefamilien netop forladt "Dannebrog", som ligger ved kajen i Sønderborg.

Motivet indgår dog ikke i filmen.

Foto: Museum Sønderjylland, ISL-Lokalhistorie.

Nu er afdelingen ISL-Lokalhistorie i Aabenraa også begyndt at gøre sin filmsamling tilgængelig for offentligheden, så alle har mulighed for at se levende billeder fra den sønderjyske historie. Der er foreløbig lagt 20 film ud på "Sønderjyske billeder". Blandt filmene er der en fra Afstemningen og Genforeningen i 1920, der bl.a. rummer optagelser fra de tilrejsendes ankomst til Aabenraa, tyske moddemonstrationer på Aabenraa Havn, festen på Dybbøl 11. juli 1920 og Christian X’s indtog i Haderslev, Aabenraa og Sønderborg.

Man kan også se optagelser fra befrielsen i Aabenraa maj 1945, afsløringen af mindesmærket for H.P. Hanssen i 1947 og indvielsen af Rømødæmningen i 1948. Lokalt i Aabenraa og meget aktuelt i disse år med klimaforandringerne er der en film fra oversvømmelsen af Aabenraa i 1931. Filmene dækker såvel store begivenheder som de mange små tildragelser i hverdagen som f.eks. losning af tømmer på Aabenraa Havn, bygning af Cimbrias lagerhaller ved Haderslevvej i Aabenraa, samt produktion af mørtel.

Oversvømmelse Aabenraa 1931

Motiv fra en af de mange oversvømmelser af Aabenraa siden 1872, heroversvømmelsen i 1931.

På billedet ses H.P. Hanssens Gade og det usædvanligt vandfyldte havneområde.

Foto: Museum Sønderjylland, ISL-Lokalhistorie.

Filmene giver et umiddelbart og nærværende indblik i den sønderjyske historie.

Vi håber derfor, at de nye tilbud og oplevelser vil skærpe og styrke interessen for den sønderjyske lokalhistorie. Samtidig er der tale om tilbud, som vil kunne anvendes i skoleundervisningen, hvor den nye skolereform med "den åbne skole" lægger vægt på undervisning med afsæt i lokalsamfundet.

De første film vedrører hovedsagelig Aabenraa, men efterhånden, som arbejdet skrider frem, vil der blive lagt film ud fra en lang række steder i Sønderjylland.

Sønderjyske billeder kan findes på Museum Sønderjyllands hjemmeside www.museum-sonderjylland.dk. Linket til billedsamlingen findes i venstre side på forsiden.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·