logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Det sker i Museum Sønderjylland
 
Pressemeddelelser


Tidligere PRESSEmeddelelser:Oktober kvartal 2008

Tidligere udsendte museet med jævne mellemrum nyhedsbreve.

De sidste udgaver af nyhedsbrevene kan se her:

Nyhedsbrev nr. 7 - 2008

20. november 2008

Nyhedsbrev nr. 6 - 2008

8. oktober 2008

Nyhedsbrev nr. 5 - 2008

28. august 2008

Nyhedsbrev nr. 4 - 2008

1. juli 2008

 

 

 
 
 
 
 

      pressemeddelelser      

Bookmark and Share

Det sker

rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev
Bymuseet i Haderslev
Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Mølle
Ehlers Lertøjssamling
Historiecenter Dybbøl Banke
Højer Mølle
ISL-Lokalhistorie
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet
Brundlund Slot

Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Skærbæk
Slesvigske Vognsamling
Sønderborg Slot

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Februar måned 2016

 


4. februar 2016

Vinterferie med oldtidens toner

Af museumsinspektør Merete Boel Essenbæk,

Arkæologi Haderslev

Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev har sat middelalderens musik på programmet i skolernes vinterferie.

Det sker fra tirsdag - fredag den 16. - 19. februar 2016, hver dag kl. 10.00 - 16.00. Man kan lære at spille på mundharpe og blæse i piv-i røv-dyr. Børn og voksne kan være med til at danse og synge som for 700 år siden. Vil man have fingrene i sagerne kan man lav din egen fløjte af fåreknogle eller en rumlepot. Tirsdag, onsdag og torsdag sluttes dagen af med, at musikgruppen "Bjælderne" giver koncert.

Bjælderne

"Bjælderne" har man kunnet opleve ved flere lejligheder senest ved Bymuseets julekoncert på Den gamle Katedralskole.

Foto: Ehlers Lertøjssamling.

I middelalderen var der et aktivt og rigt musikliv. Fra kirken bimlede klokkerne, på slottet blev dansen trådt og på marken blæste hyrden i sin fløjte. Musikinstrumenter er afbilledet i kirkerne i kalkmalerier. Her ses truttende engle og fløjtespillende gøglere. I arkæologiske udgravninger er der fundet benfløjter, piber til sækkepiber, rørblade til skalmejer,  ler-gøger til at fløjte på, mundharper eller jødeharper og dele til det tre-stregeinstrumentet rebekken.

Byg selv instrumenter

Med kniv, bor, sav, lidt teknisk fingersnildhed og gåpåmod er det, tirsdag - fredag i vinterferien, muligt at fremstille sin egen fløjte, eget blæsehorn eller rumlepotte ud af kohorn, fåreknogle eller svineblære!.

Blæsehornet er kendt fra hele Skandinavien, hvor det op til for få generationer siden har været anvendt som signalinstrument f.eks. til at kalde kvæget til sig. Blæsehorn fremstilles let. Det er nærmest skabt som instrument fra naturens side, der skal blot skæres et indblæsningshul i den smalle ende af hornet og måske nogle fingerhuler, så der kan spilles en melodi.

Lav selv instrument

Et lille orkester på blæsehorn er ikke dårligt.

Foto: Merete Essenbæk.

 

En benfløjte er lidt svære at lave. En rørknogle fra f.eks. et får eller en hjort skal først rengøres for hår, sener og kød Herefter skal der skæres et tonehul og en blok af træ eller andet hårdt materiale sættes i den ene ende og fingerhuller bores i. Benfløjter er der fundet mange af i Danmark og flere af dem kan dateres helt til jernalderen dvs. de er mellem 2000-1500 år gamle.

Rumlepotten er kendt siden slutningen af middelalderen. Helt enkelt består den af en lerkrukke monteret med en udspændt svineblære, hvori der er sat et strå. Rumlepottens lyd frembringes af våde fingre, der gnides på strået og en infam brummende og rumlende lyd frem kommer!

Piv-i-røv orkester

Et af de mere underholdende musikinstrumenter er ler-gøgerne eller mere ligefrem kaldt piv-i-røv dyr. Ler-gøger optræder på musikscenen første gang i middelalderen. Det er et fløjteinstrument fremstillet i ler og udfomet som f.eks. en hest, høne, and eller en ugle.

Jødeharpe

Den fine mundharpe fundet ved Møllestrømmen i Haderslev i 1994 og dateret til ca. 1400-tallet.

Foto: Steen Hendriksen.

Et andet lille instrument som er nemt at lære at spille på er mundharpen også kaldet jødeharpen. Sådan en er der fundet ved udgravninger ved Møllestrømmen i Haderslev. Den er fremstillet af jern og har for øvrigt intet med jøder at gøre. Navnet stammer fra det engelsk Jawsharp (kæbeharpe), der med tiden er det blevet til jødeharpe.

Til vinterferien kan man både spille på mundharpen og piv-i-røv-dyrene, og måske bliver der både melodi og et lille orkester ud af det.

Tag med tilbage til 1300-tallet

I forbindelse med temaet om middelalderens musik er der en lille udstilling af gamle instrumenter og rekonstruktion, bl.a. For først gang udstilles museets nyrestaurerede humle også. Humlen er et stregeinstrument fra 1700-tallet med rødder tilbage i middelalderen.

Ind i musikken

Musikgruppen "Bjælderne", der gennem flere år har optrådt med musik og sang fra mange historiske perioder på Ehlers Lertøjssamling gæster Arkæologi Haderslev tirsdag - torsdag. "Bjælderne" afholder workshops i middelaldersange og danse. Hver dag kl. 13.00 og 15.30 giver de tre musikere koncert. De spiller musik fra renæssancen og middelalderen og behersker både sækkepibe, tromme, alskens fløjter.

Dansen går

 


 pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·