logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Det sker i Museum Sønderjylland
 
Pressemeddelelser


Tidligere PRESSEmeddelelser:


November 2016

Oktober 2016

September 2016

August 2016

Juli 2016

Juni 2016

Maj 2016

April 2016

Marts 2016

Februar 2016

Januar 2016


December 2015

November 2015

Oktober 2015

September 2015

August 2015

Juli 2015

Juni 2015

Maj 2015

April 2015

Marts 2015

Februar 2015

Januar 2015


December 2014

November 2014

Oktober 2014

September 2014

August 2014

Juli 2014

Juni 2014

Maj 2014

April 2014

Marts 2014

Februar 2014

Januar 2014


December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

August 2013

Juli 2013

Juni 2013

Maj 2013

April 2013

Marts 2013

Februar 2013

Januar 2013


December 2012

November 2012

Oktober 2012

September 2012

August 2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012

April 2012

Marts 2012

Februar 2012

Januar 2012


December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

August 2011

Juli 2011

Juni 2011

Maj 2011

April 2011

Marts 2011

Februar 2011

Januar 2011


December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

August 2010

Juli 2010

Juni 2010

Maj 2010

April 2010

Marts 2010

Februar 2010

Januar 2010


December 2009

November 2009

Oktober 2009

September 2009

August 2009

Juli 2009

Juni 2009

Maj 2009

April 2009

Marts 2009

Februar 2009

Januar 2009


Oktober kvartal 2008

Tidligere udsendte museet med jævne mellemrum nyhedsbreve.

De sidste udgaver af nyhedsbrevene kan se her:

Nyhedsbrev nr. 7 - 2008

20. november 2008

Nyhedsbrev nr. 6 - 2008

8. oktober 2008

Nyhedsbrev nr. 5 - 2008

28. august 2008

Nyhedsbrev nr. 4 - 2008

1. juli 2008

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      pressemeddelelser      

Bookmark and Share

Det sker

rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev
Bymuseet i Haderslev
Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Mølle
Ehlers Lertøjssamling
Historiecenter Dybbøl Banke
Højer Mølle
ISL-Lokalhistorie
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet
Brundlund Slot

Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Skærbæk
Slesvigske Vognsamling
Sønderborg Slot

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

December måned 2013

 


>>BOGUDGIVELSER>>

 

17. december 2013

De Slesvigske Krige i kulturlandskabet i Sønderjylland

Af museumsinspektør Inge Adriansen

Sønderborg Slot

Første samlede oversigt over alle danske og tyske krigergrave og mindesmærker fra De Slesvigske Krige 1848-1851 og 1864.

De Slesvigske Krige i kulturlandskabet i Sønderjylland

Danmarks største koncentration af krigsmindesmærker findes i Sønderborg-området, dels på slagmarkerne på Dybbøl Banke og Als, dels på de nærliggende kirkegårde. Men også i det øvrige Sønderjylland findes talrige krigsminder fra Treårskrigen 1848-1851 og Krigen 1864. De er nu beskrevet i en ny publikation, der udgives i anledning af det forestående 150-års-jubilæum for Krigen 1864:

Inge Adriansen: De slesvigske Krige i kulturlandskabet i Sønderjylland. 120 sider + indlagt CD.

Bogen er rigt illustreret med stemningsfulde fotos optaget specielt til denne udgivelse af en af landets bedste fotografer, Roberto Fortuna fra Nationalmuseet.

På den medfølgende CD ligger 325 sider med fotos, beskrivelser og GPS-koordinater til ca. 500 krigsmindesmærker over hele Sønderjylland samt 50 sider med navne på alle personer, der er nævnt på mindesmærkerne. Det er første gang nogensinde, der laves en samlet beskrivelse af denne art, dog har der i tidens løb været flere forgæves tilløb hertil. Men ingen af disse udgivelser omfatter både soldatergrave og mindesmærker for såvel danske som tyske krigsdeltagere i hele Sønderjylland.

Det har derfor været en oplagt opgave for Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot at foretage en så vidt mulig total registrering og dokumentation.

Registreringsarbejdet er blevet støttet af Kulturarvsstyrelsen og har strakt over flere år.

Billederne på CD’en er optaget i forbindelse hermed, og hovedparten af dem er fotograferet af museets frivillige medarbejdere, Holger Jørgensen og Verner Meier.

 

 

Læs og hent oplysningerne på CD'en

HER ...

(PS: Det er en stor fil!!!)

 

Bogen koster 200 kr. og kan købes i museumsbutikken på Sønderborg Slot og i boghandelen.

 


3. december 2013

Sønderjylland husede 23.000 tyske flygtninge

Af PR-medarbejder Finn Bach

Historisk Samfund for Sønderjylland

 

Ny bog, hvor Museum Sønderjylland, ISL-Lokalhistorie har leveret mange af illustrationerne, fortæller om den periode, hvor der var omkring 200 flygtningelejre i landsdelen.

Flygtninge i Nordslesvig

I februar-maj 1945 kom et stort antal tyske flygtninge til Nordslesvig, og i maj var der ikke færre end 23.000.

I begyndelsen fik de mange flygtninge ophold hos hjemmetyske familier, men snart måtte der også indrettes flygtningelejre i skoler, forsamlingshuse, kroer mm. Dertil kom særlige børnelejre, alderdomshjem, fødeklinikker, lazaretter og sygehuse for flygtningene.

Det fremgår af bogen "Tyske flygtninge i Nordslesvig 1945-1948", der netop er udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland og er den første bog, hvor der så indgående fortælles om en hel landsdel og de tyske flygtninge.

I forhold til resten af Danmark skilte Nordslesvig sig længe ud ved privat indkvartering og mange små lejre, men med tiden blev flygtningene samlet i færre og større lejre, hvorfra de siden sendtes videre til Oksbøl – og retur til Tyskland.

Frem til Befrielsen stod det tyske mindretals Flüchlings-Hilfswerk Nordschleswig for forplejning og indkvartering af flygtninge. Ved Befrielsen overtog modstandsbevægelsen forsorgen for flygtninge, men allerede 9. maj overgik ansvaret til de lokale afdelinger af Statens civile Luftværn – fra september 1945 med Flygtningeadministrationen som overordnet ledelse.

Tyske flygtninge i Aabenraa

Tyske flygtninge på fortovet foran det tyske gymnasium på Haderslevvej i Aabenraa (den nuværende politistation), hvor de fik deres første forplejning efter ankomsten til byen.

Foto: Museum Sønderjylland, ISL-Lokalhistorie.

I bogen undersøger arkivar og seniorforsker Leif Hansen Nielsen fra Landsarkivet for Sønderjylland flygtningenes fysiske og psykiske vilkår, herunder den omstridte lægelige forsorg, og forholdet mellem flygtninge, flygtningehjælpere og befolkning.

Bogen, der også indeholder en registrering og beskrivelse af de i alt omkring 200 flygtningelejre i landsdelens byer og sogne, er på 432 sider, indbundet og illustreret med samtidige billeder.

Se mere på www.hssdj.dk

 


>>BOGUDGIVELSER>>

3. december 2013

Anden Slesvigske Krig 1864

Forhistorie, forløb og følger

Af museumsinspektør Inge Adriansen

Sønderborg Slot

Anden Slesvigske Krig

Krigen i 1864 var en voldsom begivenhed for samtidens Danmark, og få begivenheder i nyere tid har sat sig så dybe spor i vores fælles erindring. Nederlaget er blevet kaldt smerteligt og traumatisk, og mærkede generationer af danskere. Men var nederlaget også med til at skabe fundamentet for det moderne Danmark, det Danmark vi kender i dag? En ny bog giver et let tilgængeligt overblik over en kompliceret krig og dens konsekvenser.

Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot og Tøjhusmuseet har netop udgivet bogen Anden Slesvigske Krig 1864 af Inge Adriansen og Jens Ole Christensen. Krigen og dens langvarige virkninger for Danmark og danskerne diskuteres fortsat og vil sandsynligvis blive det endnu mere i 2014, hvor det er 150 år for krigen.

Bogen behandler krigens forhistorie og forløb samt dens dybtgående og langvarige følger. Trods bogens beskedne omfang giver den både et let tilgængeligt men også solidt overblik samt baggrundsviden og perspektiver. Den bygger på mange års erfaring og forskning.

Bogen er en del af museernes markering af 150 året for krigen 1864 i 2014, der også vil omfatte særudstillinger og skoletjenestetilbud på Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot og Tøjhusmuseet.


 

 Fakta:

 Inge Adriansen og Jens Ole Christensen:

 Anden Slesvigske Krig 1864. Forhistorie, forløb og følger.

 Er udkommet på dansk, tysk og engelsk.

 Forlag: Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot og

 Tøjhusmuseet.

 Pris: 50 kr. inkl. moms.

 

 

"Anden Slesvigske Krig 1864" er en læse-letbog på 45 sider om den krig og det nederlag, der var med til at skabe det moderne Danmark.

Bogen kan også downloades her:

 

Dansk udgave

Dansk udgave.

1864 - Tysk

Tysk udgave.

1864 - Engelsk

Engelsk udgave.

 

>>BOGUDGIVELSER>>


 pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·