logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Det sker i Museum Sønderjylland
 
Pressemeddelelser


Tidligere PRESSEmeddelelser:


Januar 2017


December 2016

November 2016

Oktober 2016

September 2016

August 2016

Juli 2016

Juni 2016

Maj 2016

April 2016

Marts 2016

Februar 2016

Januar 2016


December 2015

November 2015

Oktober 2015

September 2015

August 2015

Juli 2015

Juni 2015

Maj 2015

April 2015

Marts 2015

Februar 2015

Januar 2015


December 2014

November 2014

Oktober 2014

September 2014

August 2014

Juli 2014

Juni 2014

Maj 2014

April 2014

Marts 2014

Februar 2014

Januar 2014


December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

August 2013

Juli 2013

Juni 2013

Maj 2013

April 2013

Marts 2013

Februar 2013

Januar 2013


December 2012

November 2012

Oktober 2012

September 2012

August 2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012

April 2012

Marts 2012

Februar 2012

Januar 2012


December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

August 2011

Juli 2011

Juni 2011

Maj 2011

April 2011

Marts 2011

Februar 2011

Januar 2011


December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

August 2010

Juli 2010

Juni 2010

Maj 2010

April 2010

Marts 2010

Februar 2010

Januar 2010


December 2009

November 2009

Oktober 2009

September 2009

August 2009

Juli 2009

Juni 2009

Maj 2009

April 2009

Marts 2009

Februar 2009

Januar 2009


Oktober kvartal 2008

Tidligere udsendte museet med jævne mellemrum nyhedsbreve.

De sidste udgaver af nyhedsbrevene kan se her:

Nyhedsbrev nr. 7 - 2008

20. november 2008

Nyhedsbrev nr. 6 - 2008

8. oktober 2008

Nyhedsbrev nr. 5 - 2008

28. august 2008

Nyhedsbrev nr. 4 - 2008

1. juli 2008

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      pressemeddelelser      

Bookmark and Share

Det sker

rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev
Bymuseet i Haderslev
Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Mølle
Ehlers Lertøjssamling
Historiecenter Dybbøl Banke
Højer Mølle
ISL-Lokalhistorie
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet
Brundlund Slot

Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Skærbæk
Slesvigske Vognsamling
Sønderborg Slot

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Januar måned 2016

 


20. januar 2016

En skovlfuld af Sønderjyllands fortid

Af museumsinspektør Merete Boel Essenbæk,

Arkæologi Haderslev

Et nyt år er taget i brug, og det er tid til at gøre status over sidste års begivenheder, også i den arkæologiske verden. Det sker onsdag den 27. januar 2016 - kl. 19.30 på Arkæologi Haderslev, hvor museets arkæologer vil fortælle om nogle af 2016´s mest spektakulære fund. Foredragene strækker sig i tid fra stenalder for 10.000 år siden til 1600-tallet. Der vil være både ret almindelige stolpehuller og helt unikke genstande at vise frem.

Errestedskatte udgraves

Årets fund må vist siges at være skatten fra Errested.

Under stort - lokalt - presseopbud blev skatten gravet frem.

Foto: Museum Sønderjylland.

Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev graver i de fire sønderjyske kommuner samt i Kolding Kommune. Alle de udgravninger, som museet har foretaget i det forgangne år, er forud for anlægsarbejder som f.eks. hus- eller vejbyggeri og stort set alle er betalt - som loven forskriver det - af bygherre. I 2015 har museet foretaget omkring 25 udgravninger og omkring 40 prøvegravninger, der har varet fra få dage og op til flere uger.

Tilbage til stenalderen

Foredragsaftnen begynder i jægerstenalderen. Museets ekspert på den ældste del af vores forhistorie vil fortælle om en udgravning, som museet foretog i maj måned 2015. Få km fra Tønder ved Arnå Ådal udgravede museet en flinthuggerplads fra omkring 10.000 f. Kr. Ud fra fundene kunne man se, at bopladsens beboere var specialister i at hugge flækker dvs. aflange flintafslag. Flækker kan viderebearbejdes til regulære redskaber, f.eks. knive, bor og skindskrabere.

Efter stenalderen kommer bronzealderen, og det er netop den periode, det næste foredrag handler om. Fra Sønderjylland op til lige nord for Kolding Fjord er der kendskab til 72 huse fra ældre og yngre bronzealder. Langt den største del af disse stammer fra ældre bronzealder, dvs. de er fra 1500-1000 f.Kr. Otte af disse hustomter er ret specielle ved, at de er trapezformede!

Hus efter hus efter hus

Helt naturligt er de allerfleste spor efter fortidens mennesker spor af bygninger, huse og landsbyer. Tre af aftenens foredrag handler netop om fortidens bebyggelse i Kolding Kommune. Ved Nørre Bjert har museet udgravet 17 hektar og fundet indhegnede gårde fra perioden omkring Kr. fødsel.

Ved Eltang rykkede arkæologerne ud forud for boligudstykning og fandt vikingernes huse, tenvægte og ikke mindst en glasperle, der fortæller om både dagligdags gøremål og vidner om vikingernes kontaktflader og handelsforbindelser til det store ud- og indland.

Endelig skal der berettes fra Banggård, også ved Nr. Bjert, hvor den sorte muld afslørede bygningsrester fra tre århundreder. Til gården, der blev udgravet, hørte rester af brostenslægninger, brønde og et bagehus, og flere fund af inventar- og madaffald gav et fint kighul ind til livet på landet i 1300-1600-tallet, som nok ikke var så fattigt, som det ofte lyder!

Anders Hartvig

Middelalderarkæolog Anders Hartvig, der stod for udgravningen af

Errestedskatten, interviewes.

Foto: Museum Sønderjylland.

Også guld!

Årets mest spektakulære fund må nok uden tvivl være fundet af møntskatten fra første halvdel af 1000-tallet, og den skal der naturligvis fortælles mere om. Skatten blev lokaliseret af en af museet amatørarkæologer og udgravet under stor bevågenhed i august måned i fjor.

Det er naturligvis gratis at høre om alle de arkæologiske fund, mens man i pausen må smide en flad tier for kaffe og småkager!

Da Arkæologi Haderslev også graver i Kolding Kommune afholdes samme foredragsaften også på Koldinghus ugen efter, nemlig den 3. februar - kl. 19.00.

 

 

 

 

 

 

 

En af de mange mønter fra Errestedskatten nord for Haderslev.

Mønt fra Errested-skatten

 


11. januar 2016

100 år i Syd- og Sønderjylland

Over ti uger tog museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot, TV-Syds seere med på en historisk rejse i Syd- og Sønderjylland mellem 1850 og 1950.

Rene Rasmussen

Udsendelserne kan ses eller genses på TV-Syds hjemmeside, som vi linker til HER ...

 


8. januar 2016

Kunstmuseet Brundlund Slot

fejrer nytåret med friske frugter

Af museumsinspektør Morten la Cour

Kunstmuseet Brundlund Slot

Med midler fra Aabenraa Kunst- og Musikforening har Brundlund netop indledt året med at føje et nyt værk til samlingen. Nemlig sønderjyden O.D. Ottesens (Broager 1816-1892) hængende buket med blommer, abrikoser, brombær, ribs, hasselnødder og et æble fra 1872.

O.D. Ottesen

Ottesen kom fra fattige kår i Broager, men det lykkedes ham at blive optaget på Kunstakademiet i København, hvor han studerede under en anden sønderjyde, nemlig C.W. Eckersberg. Ottesen endte dog med aldrig at færdiggøre uddannelsen, der fokuserede på figurstudier. I stedet dygtiggjorde sig ved studiet af blomster og frugter, og endte som blomstermaler med at blive en af de mest efterspurgte kunstnere i sin samtid - og sågar Ridder af Dannebrog.

Desværre har 1800-tallets blomstermaleri siden tabt i anseelse og er efterfølgende blevet anset som dårlig kunst. Det vil museet for Ottesens vedkommende gerne lave om på. Derfor markeres Ottesens 200-års dag i efteråret 2016 med den første større udstilling om kunstneren. Her vil det nyindkøbte værk kunne ses. I den forbindelse efterlyser museet værker af maleren. Skulle man ligge inde med værker af guldalderens store blomstermaler, må man hjertens gerne henvende sig til museet.

 


5. januar 2016

Rekord på alle fronter 

Af overinspektør Katrine Kampe

Kunstmuseet Brundlund Slot

2015 blev rekordår for Kunstmuseet Brundlund Slot

Museets samlede besøgstal kom helt op på 16.000 gæster, og så højt har besøgstallet ikke været siden 2011, da museet med den store Franciska Clausen udstilling kunne trække 15.160.

I 2013 havde museet 10.504 gæster og året efter 12.484 gæster, så vi mærker tydeligt en stigende interesse for museet. 

Besøgende

Besøgstallet er ikke den eneste rekord, der er blevet sat. Museet har med få virkemidler firdoblet sin omsætning.

Kunstmuseet Brundlund Slot har siden 2014 arbejdet strategisk med at give de besøgende en helhedsoplevelse, så de ikke kun bliver proppet med faglig viden via udstillingerne. Vi ved, at publikum i dag forventer mere end blot billeder og plancher, så de sidste par år har vi sat fokus på alle detaljer ved museumsbesøget. Publikum skal føle sig velkomne, så alle husets ansatte har fokus på gæsten. Udstillingerne og det faglige indhold har vi jo allerede, så nu forsøger vi imødekomme gæsterne med yderligere tiltag.

Vi har sat mere fokus på vores café, og bl.a. etableret udendørsservering i parken om sommeren, og i butikken sørger vi ligeledes for, at gæster altid mødes af noget nyt og spændende.

Langt de fleste af vores gæster tager imod vores cafétilbud og benytter sig af butikken, så på to år har vi fordoblet omsætningen i museumsbutikken og firdoblet omsætningen i caféen.

Udendørsservering

Tilmed mærker vi, at mange nu kommer for udelukkende at benytte caféen, handle i butikken eller blot hygge sig i parken om sommeren, og det er nyt. Det er fantastisk, at strategien giver pote, og at folk er begyndt at se museet som mere end blot et museum. Vi vil gerne være et rekreativt tilbud til regionens borgere.

De kommende år vil vi fortsætte med at udvikle museet for vores brugere. I løbet af 2015 har vi tydeligt mærket, at mange flere uden for Sønderjylland er blevet opmærksomme på os – og udstillingen "Nolde, Clausen og Eckersberg - alt du skal vide om sønderjysk kunst" trak mange udenbys gæster.

I 2016 har museet flere satsninger i værk for at øge antallet af tyske gæster, som endnu ikke fylder så meget i statistikken.

Med spændende udstillinger om bl.a. kunstnerkolonien i Egernsund, så vi håber, at vi i 2016 vil kunne se endnu flere gæster.

 


4. januar 2016

Nytårsbrev 2016

Af direktør Orla Madsen

For 10 år siden - den 31. december 2005 - godkendte daværende Kulturminister Brian Mikkelsen Museum Sønderjylland som et selvstændigt, statsanerkendt museum. Museet blev godkendt efter §16 i Museumsloven, en paragraf, som ikke findes mere, og som var en udvidelse af den almindelige statsanerkendelse, der hed §15. Som §16 museum omfattede statsanerkendelsen væsentlig mere end den almindelige §15 godkendelse. Der skulle således være ansvars- og arbejdsområder, som museet dækkede for hele det danske museumsvæsen. Det var ikke så vanskeligt hos os med den sønderjyske historie med hertugdømmerne, den tyske tid og fra 1920’erne mindretallene. Denne historie fandtes ingen andre steder i Danmark, og den var naturlig nok hele museets kærneområde. I spøg døbte nogle ret hurtigt museet: Nationalmuseum Sønderjylland.

Men hvorfor dannedes Museum Sønderjylland egentlig. Ja - udover, at langt de fleste såvel blandt politikerne som i embedsværket både nationalt, regionalt og lokalt syntes, at det var en rigtig god ide, at skabe et nyt stort museum, og at det faktisk var en naturlig udvikling af det med danske øjne specielle museumsvæsen, vi havde i Sønderjylland, ja så var der også andre mere nære og rationelle forhold, der spillede ind. De fleste af museerne i Sønderjylland var nemlig amtslige og fik ¾ af deres driftstilskud fra Sønderjyllands Amt. De fleste medarbejdere var derfor amtsansatte, og museernes ansvarsområder var fordelt efter en række regionale specialer. Sådan havde det været stort set siden museerne blev dannet - de ældste i 1887 - og både ejer forholdet og ansvarsfordelingen holdt man også fast ved i forbindelse med Genforeningen i 1920 og Kommunalreformen i 1970.

Ved kommunalreformen i 2006 stod det meget hurtigt klart, at amterne ville blive nedlagt, og at mange kommuner ville blive slået sammen til større enheder. Ved de første udmeldinger fra Kulturministeriet forlød det, at de kulturmidler, amterne havde brugt, ville blive fordelt som bloktilskud til alle landets kommuner. Det betød, da amtstilskuddet var langt det største i Sønderjylland, at den største del af de midler der her tidligere var givet fra amterne og som var finansieret af skatteindtægterne fra sønderjyderne, ville blive fordelt til resten af landet.

Sådan kom det ikke til at gå. Der var så meget modstand mod disse urimeligheder, at der indførtes en hel række overgangsordninger bl.a. for kulturmidlerne men også en del andre midler, således at langt de fleste penge kanaliseredes tilbage i de områder, hvor de først var taget og derfor naturligvis også manglede mest. Men dette vidste man ikke i 2005, så derfor besluttede man i Kulturministeriet at tage det amtstilskud de syv tidligere amtslige statsanerkendte museer havde fået og ændre det til det såkaldte §16 statstilskud.

Det har rigtig mange glemt i dag, og af og til bliver vi i Museum Sønderjylland skudt i skoene, at vi jo har et urimelig højt statstilskud i forhold til andre danske museer, og at det bør der laves om. Det er rigtigt, at vi ligger helt i toppen, men det er altså ikke penge, der er taget fra andre, og var Museum Sønderjylland ikke blevet dannet, var de tidligere amtstilskud gået tilbage til de nuværende sønderjyske kommuner. Bundlinien havde - for alle de ikke sønderjyske museer - været den samme. Tilskuddene havde blot været fordelt på en anden måde og ikke nær så synlige. Alene det tidligere Haderslev Museum ville således have fået ca. 8 millioner kr. i overgangstilskud fra staten, men det havde kun været synligt et enkelt år, hvorefter det var gået over som et tilskud til Haderslev Kommune.

Museum Sønderjylland blev som nævnt ikke skabt pga. økonomien. Museet blev dannet, fordi alle mente, at det var en god ide at skabe et stort robust museum, der kunne dække alle fagområderne, der kunne forfine den sønderjyske museumsstruktur endnu mere, der kunne være en stærk medspiller både for de fire nye kommuner, for staten, for andre forskningsinstitutioner og et museum, der kunne tiltrække arbejdskraft andre steder fra landet. Der var langt flere fordele ved dannelsen af museet, og inden godkendelsen fra Kulturministeriet havde museets medarbejdere forfattet et næsten 100 sider langt katalog over fordele (og ulemper) ved museet - bl.a. med hvad museerne kunne som syv selvstændige museer, og hvad Museum Sønderjylland kunne som et museum med en række afdelinger.

Nu er der så gået 10 år, og i oktober 2015 blev museet for første gang kvalitetsvurderet af Kulturstyrelsen - ligesom alle statsanerkendte museer bliver med jævne mellemrum. Rapporten er endnu ikke færdig, men vil antagelig være tilgængelig på Kulturstyrelsens hjemmeside kort inde i det nye år. Men vi ved nogenlunde, hvor museet har nået sine mål, og hvor museet ikke har gjort det godt nok. Museum Sønderjylland får bestemt ikke topkarakter på alle hylder, så der er plads til forbedringer, og det bliver nogle af de store udfordringer for museet i de kommende år. Men der er heldigvis også områder, hvor vi kan være tilfredse, og Kulturstyrelsen også er det.

Desværre bliver de kommende år også kendetegnet af besparelser. I august 2015 meddelte Kulturminister Bertel Haarder således, at han skar 2% af kulturbudgettet hvert år over de næste fire år som et led i den såkaldte omprioriteringsbidrag. Da museets hovedtilskud kommer fra staten, er det mange penge, vi kommer til at mangle. Der vil i høj grad blive brug for, at museets bestyrelse og ledelse får opstillet prioriteringer for museets arbejde i de kommende år, således at økonomien igen hænger sammen, og således at de krav, der stilles fra Kulturstyrelsens side sammenholdt med museets allerede udarbejdede egen visions- og strategiplan, også kan realiseres. Alt dette arbejde er i gang på flere planer, og det vil blive intensiveret i de kommende måneder. Vi håber og tror naturligvis på det bedste for museet.

Jeg vil slutte af med at ønske alle, museets protektor, museets bestyrelse, museets dygtige og flittige medarbejdere, museets mange frivillige, alle museets tætte samarbejdspartnere i kommunerne, regionen, statens ministerier og styrelser, på kollegamuseerne, i det private erhvervsliv, i de mange fonde, der støtter museet, og alle dem, vi ellers har berøring med et godt nytår samt takke alle for prima samarbejde og støtte i 2015.

 


 

 

 pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·