logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Det sker i Museum Sønderjylland
 
Pressemeddelelser


Tidligere PRESSEmeddelelser:


November 2016

Oktober 2016

September 2016

August 2016

Juli 2016

Juni 2016

Maj 2016

April 2016

Marts 2016

Februar 2016

Januar 2016


December 2015

November 2015

Oktober 2015

September 2015

August 2015

Juli 2015

Juni 2015

Maj 2015

April 2015

Marts 2015

Februar 2015

Januar 2015


December 2014

November 2014

Oktober 2014

September 2014

August 2014

Juli 2014

Juni 2014

Maj 2014

April 2014

Marts 2014

Februar 2014

Januar 2014


December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

August 2013

Juli 2013

Juni 2013

Maj 2013

April 2013

Marts 2013

Februar 2013

Januar 2013


December 2012

November 2012

Oktober 2012

September 2012

August 2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012

April 2012

Marts 2012

Februar 2012

Januar 2012


December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

August 2011

Juli 2011

Juni 2011

Maj 2011

April 2011

Marts 2011

Februar 2011

Januar 2011


December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

August 2010

Juli 2010

Juni 2010

Maj 2010

April 2010

Marts 2010

Februar 2010

Januar 2010


December 2009

November 2009

Oktober 2009

September 2009

August 2009

Juli 2009

Juni 2009

Maj 2009

April 2009

Marts 2009

Februar 2009

Januar 2009


Oktober kvartal 2008

Tidligere udsendte museet med jævne mellemrum nyhedsbreve.

De sidste udgaver af nyhedsbrevene kan se her:

Nyhedsbrev nr. 7 - 2008

20. november 2008

Nyhedsbrev nr. 6 - 2008

8. oktober 2008

Nyhedsbrev nr. 5 - 2008

28. august 2008

Nyhedsbrev nr. 4 - 2008

1. juli 2008

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      pressemeddelelser      

Bookmark and Share

Det sker

rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev
Bymuseet i Haderslev
Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Mølle
Ehlers Lertøjssamling
Historiecenter Dybbøl Banke
Højer Mølle
ISL-Lokalhistorie
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet
Brundlund Slot

Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Skærbæk
Slesvigske Vognsamling
Sønderborg Slot

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juni måned 2016

 


21. juni 2016

"Jeg bor ved Vadehavet"

Af museumsinspektør Anne Marie Overgaard

Højer Mølle og Skærbæk

Museum Sønderjylland med i nyt undervisningsprojekt i Tønder Kommune.

Jeg bor ved Vadehavet

I går indgik Museum Sønderjyllands afdelinger i Tønder og de andre kommunalt støttede formidlingssteder i kommunen en partnerskabsaftale med Tønder Kommune om undervisning af kommunens børn.

Projekt "Jeg bor ved Vadehavet" er en naturfaglig og kulturhistorisk rygsæk for børn i dagtilbud og folkeskoler i Tønder Kommune. Rygsækken fungerer som et partnerskab mellem Tønder Kommune og Museum Sønderjyllands afdelinger i Tønder Kommune (Højer Mølle, Kulturhistorie Tønder, Drøhses Hus og Kunstmuseet i Tønder), Hjemsted Oldtidspark, Naturcenter Tønnisgård samt Naturstyrelsen.

Projektet betyder, at alle børn i Tønder Kommunes institutioner fra dagtilbud og til 8. klasse årligt arbejder med et relevant læringsforløb, hvori der indgår et besøg på et af kommunens støttede formidlingssteder eller et forløb i deres nærmiljø med en naturvejleder eller kulturformidler.

"Jeg bor ved Vadehavet" kan betragtes som formidlernes bud på en kanon for Tønder Kommunes natur- og kulturhistorie. Tilbuddet forholder sig til Fælles Mål i den nye folkeskolereform, Læreplanstemaerne for dagtilbud, Tønder Kommunes Science Strategi, Grønt Flag - Grøn Skole, Grønne Spirer, Nationalpark Vadehavet, Verdensarven og hjemme-ude-hjemme-tankegangen i Den Åbne Skole.

Museum Sønderjyllands afdelinger i Tønder Kommune bidrager med et forløb om mølleri og vindkraft på Højer Mølle, hollandske fliser på Kulturhistorie Tønder, Tønder som kniplingscentrum i Drøhses Hus og Hans J. Wegners design på Kunstmuseet i Tønder.

"Jeg bor ved Vadehavet" starter op efter sommerferien.

 


20. juni 2016

Kong Christian 2. er tilbage på

Sønderborg Slot

En familie fra Rødovre har skænket Sønderborg Kommune en kopi af Carl Blochs berømte maleri af kongen omkring det runde bord.

Sønderborg Kommunes Kunstfond har i samarbejde med Sønderborg Slot besluttet, at det hænger bedst i Christian 2.-rummet.

Her afsløres det torsdag den 30. juni 2016.

Christian 2. - Billedusnit

Billedudsnit af Rasmus Christian Islins kopi af Carl Blochs billede med de berømte motiv af Kong Christian 2.

Eva og Erik Kloth-Jørgensen henvendte sig i maj sidste år til Sønderborg Kommune, idet de stod for at skulle flytte fra deres hjem i Rødovre. I den forbindelse var de nødt til at skille sig af med et stort oliemaleri – en kopi af Carl Blochs berømte motiv af Kong Christian 2. På maleriet går kongen under sit 17-årige fangenskab på Sønderborg Slot med sin højre tommelfinger placeret i den rille, der efterhånden opstod i det lige så berømte runde bord. Oliemaleriet, som er en imponerende flot kopi udført af maleren Rasmus Christian Islin i 1924, havde været i familiens eje i over 90 år. Islin var Eva Kloth-Jørgensens oldefar.

Sønderborg Kommunes Kunstfond besluttede at hente det 122 x 146 cm store maleri til Sønderborg, og efter at Kunstfonden havde vurderet det, blev det leveret til restaurering, rensning og opspænding m.m.

Der skulle naturligvis også tages stilling til, hvor billedet kunne placeres, og tanken om simpelt hen at videregive maleriet til Sønderborg Slot pressede sig meget på, fortæller kunstkonsulent i Sønderborg Kommune, Poul Danior.

Derfor inviterede tidligere borgmester A.P. Hansen, der er formand for Sønderborg Kommunes Kunstfond, overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen fra Sønderborg Slot på en visit, så han ved selvsyn kunne besigtige værket.

Christian den 2. på Sønderborg Slot

Hvilket billede er det ægte?

På mange måder er Carl Blochs maleri et omdrejningspunkt for vores Christian 2. udstilling, udtaler Carsten Porskrog Rasmussen. Hidtil har vi haft et stik af det, men udstillingen bliver mere markant med dette store maleri og dets farver i rummet. Og vi snyder ikke ved at udstille en kopi, for maleren har været så ærlig ligefrem at skrive "Kopi efter Carl Bloch" på maleriet. Det er ret usædvanligt, men det er en fin detalje ved billedet. Kopien er også med til at fortælle historien om, hvor populært motivet er.

Sønderborg Kommunes Kunstfond har besluttet at invitere Eva og Erik Kloth-Jørgensen til afsløringen og den endelige overdragelse af kunstværket til Sønderborg Slot, der er en del af Museum Sønderjylland.

Afsløring og overdragelse vil foregå:

Torsdag den 30. juni 2016 kl. 14.00

i Christian 2.-rummet på Sønderborg Slot.

Der er gratis adgang til åbningen.

Talere ved arrangementet er:

  •  Formand for Sønderborg Kommunes Kunstfond,

      A.P. Hansen.

  •  Giverne Eva og Erik Kloth-Jørgensen.

  •  Overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen.

Evt. yderligere info hos kunstkonsulent Poul Danior,

tlf. 27 90 42 34.

 


17. juni 2016

 

Sønderborg Slot i 800 år - Ny permanent udstilling

Torsdag den 16. juni 2016 åbnede den nye permanente udstilling om Sønderborg Slots historie med taler af bl.a. borgmester Erik Lauritzen og besøg af reenactere fra forskellige tider i slottes lange historie. Der var både besøg fra middelalderen, fra 1864 og fra den tyske kejsers soldater.

Slottes Historie - Udstilling 1

Slottet har oplevet krig og fred og rummet såvel hertuger og hoffolk som fanger og soldater. Den nye udstilling fortæller denne lange historie på mange måder. I en montre danner sabler og sværd en tidslinje over slottets krigshistorie, fra Christian 2.s tid til den sidste tyske soldat forlod slottet i 1945.

Slottes Historie - Udstilling 2

På en stor touchskærm kan man gå på virtuel opdagelse i slottet, som det var i 1600-tallet, og kigge ind i riddersal, stald, køkken, kanontårn og mange andre steder.

Der er også blevet plads til en række nye fortællinger, især fra slottets nyere historie. Der er genstande og billeder fra tiden som lazaret under De Slesvigske Krige, som preussisk kaserne og som interneringslejr efter Anden Verdenskrig. Man kan se en dåbskjole skænket af Dronning Dorothea, en meget sjælden lægeuniform fra 1864 og ølflasker, som håndværkerne glemte under sidste ombygning omkring 1970.

"Slottets egen historie er noget af det vigtigste, vi har at fortælle på Sønderborg Slot. Det har længe været et ønske at forny vores fortælling om stedets 800 år lange historie, og det er nu lykkedes med en flot og gennemført udstilling", siger overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen.

Slottes Historie - Udstilling

Den nye udstilling henvender sig både til børn og voksne, og arkitekturen indbyder til at gå på opdagelse i den.

"Arkitektur og digitale installationer er med til at forstærke oplevelsen af de historiske genstande. Det har derfor været en stor prioritet at skabe en varieret formidling" udtaler museumsinspektør Jakob Caspersen, som har været ansat et halvt år som projektleder for udstillingen. Han tilføjer: "Denne udstilling fremhæver vores allervigtigste genstand: Selve Sønderborg Slot".

 


10. juni 2016

Breaking News – pressebilleder fra 1864

Af museumsinspektør Merete Boel Essenbæk,

Arkæologi Haderslev

Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev viser fra 11. juni og frem til 23. oktober 2016 udstillingen "Breaking News". I udstillingen vises et stort udvalg af de mange tegninger, som Sønderborg Slot ligger inde med, fra krigen i 1864 mellem Danmark og Preussen. Sammen med tegningerne vises på udstillingen våben, primært sabler fra perioden. Alle de flotte og meget detaljerede tegninger er suppleret med gruopvækkende førstehåndberetninger fra begge sider af fronten, og krigens gang er forklaret fra første skud i april 1864 til den endelige fredsslutning i juli-august 1864.

Breaking News

De preussiske kanoner skyder fra Broagerland ind over Dybbøl Banke. Til højre i billedet ses "The gentlemen of the press", der med pen og papir følger begivenhederne på behagelig afstand.

Fra det britiske magasin The Illustrated London News. 

Konflikten og krigen mellem Preussen og Danmark i 1864 var ikke kun en begivenhed i de to respektive lande. Begivenhederne var godt stof i Berlin, London, Paris og Rom.  Store internationale blade og aviser sendte deres krigskorrespondenter til Slesvig for at dække krigens grusomheder. Beretningerne fra krigsskuepladsen skete gennem øjenvidneskildringer og tegninger.

Når materialet var indsamlet skulle det sendes hjem. En rejse, der først gik med hestevogn, så tog eller skib, og inden avisernes hungrende læsere i Europas hovedstæder kunne læse om krigens rædsler, skulle tegningerne også omsættes til såkaldte xylografier dvs. træsnit, der kunne trykkes i avisen og mangfoldiggøres. Men på trods af den lange ekspeditionstid, var dét Breaking News og begivenheder, der ryddede store internationale avisers forsider for mere end 150 år siden.

Krigens gang

I udstillingen følges krigens gang i billeder og tekst fra start til slut. En af de første illustrationer er begravelsen af soldaterne ved Mysund efter slaget den 2. februar 1864. Vi er med ved den iskolde tilbagetræning fra Danevirke den 6. februar, beskydningen af Dybbøl i begyndelsen af april, og fra skanserne på Dybbøl ser vi mod bombardementet af Sønderborg.

Krigens højdepunkt og skæbnedag er den 18. april, hvor Dybbøls skanser stormes ved daggry, og den sidste danske soldat flygter til Als kl. 14. Preusserne havde erobret Dybbøl-stillingen, de jublede, de danske soldaterne græd og københavnerne rasede.

Breaking News - Musikkorps

Musikdirektor Piefka svinge dirigentstokken over musikerne, mens de preussiske fodfolk myldrer op og stormer de danske skanser ved Dybbøl den 18. april 1864.

Fra magasinet Über Land und Meer.

Men endnu er krigen ikke helt slut. Tegnerne og journalisterne fulgte med i hælene af både de besejrede og de sejrende. Først er vi med ved de mislykkede forhandlinger i London den 20. april, som betyder, at krigen fortsætter. Herefter er der beretninger fra slaget ved Helgoland mellem Østrig - preussernes allierede - og Danmark, erobringen af Als i juni og endelig beskrives og tegnes de sidste kamphandlinger ved Lundby Krat syd for Aalborg den 3. juli.

Krigens bagside ser vi også gengivet. Der er de sårede soldater, de civile tab i det sønderbombede Sønderborg, og endelig er der tegninger fra krigsfangeskabet. I alt 7.000 danske soldater blev taget til fange, mens der kun var 200 preussiske. De blev udvekslet efter den endelige, og for Danmarks vedkommende, skæbneafgørende våbenhvileforhandling i Wien i juli 1864.

En unik samling

De mange detaljerede og unikke tegninger tilhører Sønderborg Slot, som i 2014 erhvervede en næsten komplet samling af udenlandske og danske billeder fra krigen 1864. I udstillingen kan ses hundrede af de flotteste, grusomste og mest sjældne billeder.

Udstillingen er fremstillet af museumsinspektør Axel Johnsen og venligst udlånt af Sønderborg Slot, hvor den blev vist i efteråret 2015.

Udstillingen er på både dansk og tysk og kan ses frem til 23. oktober 2016.

Breaking News - Krigsbytte vises frem

Tysk krigsbytte fra stormen på Dybbøl vises frem foran slottet i Berlin.

Fra Illustrirte Zeitung.

 


 pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·