logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Om museet
Protektor
Vedtægter
Organisation
Museets mission, vision værdigrundlag og mål
Arbejdsplaner
Fakturering
Årsberetninger
Ledige stillinger
Museets historie
Museets logoer
 

 

      Ledige stillinger      

Bookmark and Share


 

Ledige Stillinger

Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland (tidsbegrænset).


Studiejob med fokus på undervisning af folkeskoleelever (tidsbegrænset).

Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland (tidsbegrænset)

Museum Sønderjylland søger en museumsinspektør til 12 måneders tidsbegrænset ansættelse ved historieenheden (nyere tid). Stillingen er på 30 timer pr. uge og er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2017 eller snarest derefter. Forlængelse kan komme på tale.

Stillingsindhold
Du vil få to hovedopgaver. Den ene er det overordnede faglige ansvar for museets store samling af fotos, film og lydfiler. I de senere år er der arbejdet med omfattende digitaliseringer og tilgængeliggørelse. Du skal videreføre og udvikle arbejdet med at indsamle, bevare, registrere og tilgængeliggøre billeder, film og andre tilsvarende medier. Din anden opgave er at være hovedredaktør for Sønderjysk Månedsskrift, som udkommer 8 gange om året i ca. 2500 eksemplarer.
Museum Sønderjylland indfører ved årsskiftet en ny organisation, der skal styrke det museumsfaglige arbejde. Den nye historieenhed består af 13 medarbejdere, heraf otte museumsinspektører og fem samlingsmedarbejdere, som skal arbejde med samlinger og kulturarv såvel som forskning og formidling inden for nyere tid. Du vil komme til at deltage i denne enheds arbejde og være med til at opbygge dens rutiner og relationer.

Vi forventer af dig, at du:

 • har en kandidatgrad i historie eller lignende
 • har interesse for og gerne erfaring med arbejde med billeder, film og andre medier
 • har interesse for og gerne erfaring med digitale værktøjer til billedbearbejdning, registrering mv.
 • har interesse for og gerne erfaring med redaktionsarbejde
 • har stærke skriftlige kompetencer – kan skrive kort og skarpt og har blik for at tilrette og forbedre andres tekster
 • har lyst til at være med til at udvikle et lokal- og kulturhistorisk tidsskrift
 • er selvstændig og vedholdende samt har ordenssans
 • kan læse tysk

Vi kan tilbyde

 • Et selvstændigt ansvar for to vigtige løbende opgaver
 • Mulighed for at vokse med opgaven
 • Mulighed for at præge den retning, varetagelsen af opgaverne skal udvikle sig i
 • Samarbejde med de andre medarbejdere på arbejdsstedet og historieenheden
 • At blive en del af det faglige miljø i en landsdel, hvor historie betyder meget for mange

Du vil blive ansat efter gældende overenskomst med Kommunernes Landsforening.

Du ansættes i Museum Sønderjylland, indtil videre med arbejdsted ved Institut for Sønderjysk Lokalhistorie på Haderslevvej i Aabenraa, hvor der yderligere er to medarbejdere.

Som museumsinspektør kommer du til at referere til overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen. Eventuelle spørgsmål til stillingen rettes telefonisk til Carsten Porskrog Rasmussen på telefon 73 12 14 01 – dog ikke i perioden 25.-30.9.

Send din ansøgning med cv elektronisk til fuldmægtig Susanne Reersdorff, susj@museum-sonderjylland.dk senest mandag, den 4. september kl. 9.00. Ansøgning og relevante bilag skal vedhæftes i doc eller pdf format som en samlet fil.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 38 og 39.

Museum Sønderjylland er et af landets største museer. Museet er skabt i 2006 som en fusion af en række statsanerkendte museer og dækker kommunerne Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa. Museets arkæologiske ansvarsområder omfatter desuden Kolding Kommune.

Museum Sønderjylland har ca. 150 medarbejdere og driver en række kendte museer og udstillingssteder i det sønderjyske område. Museets er midt i en forandringsproces, der skal skabe ét samlet Museum Sønderjylland og modernisere og udbygge museets udstillinger og udstillingssteder til attraktive og vigtige besøgsmål for borgere og turister samt være kendt som en kulturinstitution af høj kvalitet.


Arkæologi HaderslevKan du lide at undervise og blive klog på noget nyt?


Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev søger en studerende til ca. 12 t/uge.


Arbejdet består i at undervise skoleklasser, primært 0.-6. klasse i forskellige museale discipliner f.eks. i madlavning over bål fra forsk. perioder, omvise i udstillingerne (oldtid og middelalder), udvikle nye undervisningstilbud, hjælp med forfaldende kontorarbejde og oprydning. Lønnen er ikke fyrstelig (uddannet kontorassistent løn) men arbejdet er studierelevant for lærerstuderende, varierende og fyldt med nye oplevelser hver dag!
Arbejdstiden er gennemsnitlig 12 timer pr. uge, hovedsagelig mandag-fredag og om formiddagen, men det vil ikke være jævnt fordelt over måneden! Der vil være en oplæringsperiode. Ansættelsen er fra hurtigst muligt og er tidsbegrænset til 31. december 2017.

Du skal:

 • Kunne lide at have både med børn og voksne at gøre.
 • Kunne lide både at arbejde ude og inde – og blive beskidt!
 • Kunne lide at undervise og klare både de livlige og stille børn.
 • Være god til dansk skriftlig og mundtlig.
 • Være selvstændig.
 • Vide noget om historie eller være villig til at læse et materiale op!
 • Kunne have mulighed for at undervise min. tre formiddage om ugen.

Vil du vide mere: Kontakt formidlingsansvarlig for Arkæologi Haderslev Merete Essenbæk på tlf. 7452 7566 eller 73523451

Ansøgning: Skriv en kortfattet ansøgning senest den 1. september til Merete Essenbæk på mees@museum-sonderjylland.dk eller aflever den på museet I Dalgade 7 mellem kl. 8-16.pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·