logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Arkæologi Haderslev
Til bygherren
Viden om
ARKÆOLOGI & HISTORIE
Samlinger
Besøg museet
Kontakt
Det sker
Faste udstillinger
Særudstillinger
Undervisning
Museumsbutikken
Links
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      viden om arkæologi & historie      

Bookmark and Share


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Arkæologiske udgravninger
· Fund fra samlingerne
· Registrering af fortidsminder
· Fredede fortidsminder
· Artikler om arkæologi & historiearkæologiske udgravninger


Ud på marken

Ud på marken. Hver pind markerer et fund fra stenalderen.

April 2016

Nye Stenalderfund på Als

I løbet af 2016 skal højspændingsledningerne mellem Sønderborg og Fynshav graves ned i jorden.

Over en strækning på 5,8 km, dvs. en del af tracéet, foretager Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev systematiske rekognosceringer efter fund fra stenalderen. Rekognosceringerne forgår forud for forundersøgelsen, der foretages med gravemaskinen. Det har nemlig vist sig, at stenalderpladserne stort set ikke kan findes med gravemaskinen.

Under rekognosceringen er der indtil midt i april 2016 fundet 35 nye fundpladser, herunder to overpløjede stenaldergravhøje og en del bopladser. De nye fundpladser er stort set alle fra bondestenalderen eller bronzealderen. På hver af gravhøjene blev der fundet gravgaver i form af flintøkser. Økserne var knækket i to stykker og ud fra brudfladen sås det tydeligt, at det var sket for nyligt pga. pløjning.

 

Holøkse Huløkse

To brudstykker af samme økse, som de blev fundet under rekognosceringen.

Den ene af økserne er særlig interessant, da det er en sjælden spidsnakket huløkse fra slutningen af tragtbægerkulturen (2900.-2800 f.Kr.). Brudstykkerne lå 2 m fra hinanden og passer fint sammen!

Huløkse 1 og 2

Den sjældne spidsnakkede huløkse; en gravgave fra en ødelagt megalitgrav (dysse/jættestue).

Syd for landsbyen Bro blev der endvidere fundet en usædvanlig flot flækkeblok. Blokken er fundet som enkeltfund og kan indtil nu kun dateres typologisk til tidsrummet 6800-3400 f. Kr. 

Flækkeblok

En flækkeblok ligger på marken.

 

Flækkeblok

Flækkeblokken er dateret til perioden 6800-3400 f. Kr. pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·