logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Arkæologi Haderslev
Til bygherren
Viden om
ARKÆOLOGI & HISTORIE
Samlinger
Besøg museet
Kontakt
Det sker
Faste udstillinger
Særudstillinger
Undervisning
Museumsbutikken
Links
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      faste udstillinger      

Bookmark and Share

Løvebægeret
Løvebægeret fra oldtidsudstillingen.
 
Fra by og egn i historisk tid.
Fra by og egn i historisk tid.
 
Stokroseidyl i frilandsmuseet.
Stokroseidyl i frilandsmuseet.
 
En kunstudstilling.
En kunstudstilling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Museet udefra

I museets hovedbygning fra 1977 findes på 1. sal to store udstillinger, i stueetagen vises særudstillinger, og ude i det fri er der frilandsmuseum.

Sønderjyllands oldtid
fra de første spor af mennesker viste sig i området i
sidste mellemistid for 250.000 år siden til og med vikingetiden.

By og egn i historisk tid
Haderslev og omegn i historisk tid, som omhandler museets lokale område fra middelalderens begyndelse til 1920.

Frilandsmuseum
Lige ved museets P-plads ligger frilandsmuseet med bindingsværkshuse, bulhuse, smedje og stubmølle, som belyser boligforhold og arbejdsliv i Haderslevs omegn op til 1800-tallet.

 


 

Ejsbøl- fra mose til museum

Ny permanent udstilling blev åbnet og ny bog blev udgivet fredag den 25. april 2014.

Ejsbøl Mose - Udgravning

I Ejsbøl Mose, umiddelbart nord for bygrænsen til Haderslev, fandt arkæologerne ved udgravninger i 1955-1964 og igen i 1997-1999 hundredvis af ødelagte våben.

Ejsbøl genstande fra 1997-1999
Genstande fundet i 1997 - 1999.

I mosen lå sværdklinger, hesteudstyr, pilespidser, spyd- og lansespidser, som var blevet sammenbukket og sønderhugget. Skjolde, pile, seletøj, både og bælteudstyr var, før de blev kastet ud i mosen, blevet flået fra hinanden og derefter delvis ødelagt af flammerne fra sejreherrernes bål.

Ejsbøl Mose

De mange våben og personligt udstyr, som knive og bæltespænder, er ved flere lejligheder blevet ofret til krigsguderne, som tak for storslåede sejre for mellem 1800 og 1500 år siden.

 

Ejsbøl Mose

De mange våben kan ses på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev.

På dagen blev en ny udstilling om Ejsbøl åbnet og en ny bog, hvori der fortælles den nyeste viden om fundet, blev udgivet.

Der var omvisninger i udstillingen og fortælling om udgravningerne ved arkæologerne, der har gravet, skrevet bog og lavet udstilling.

Det var naturligvis GRATIS!

 

Læs også pressemeddelelsen HER ...

 

 


 

Den digitale gravhøj


På museet har du mulighed for digitalt og med graveske at udgrave Skrydstrupkvinden på ny.

I "Den digitale gravhøj" forenes hele tre ting:


  • Arkæologien, som er museets fagområde
  • Genstanden, som er Skrydstrupkvinden
  • Nye interaktive og digitale formidlingsmetoder
 


I gravhøjen dukker genstandene op af mulden som billeder.

De projiceres over på storskærm.

På skærmen kan man vælge mellem tre informationer pr. genstand.

Når man har udgravet fem genstande, printer man sin historie ud.

I graven findes 13 genstande, alle med relation til Skrydstrupkvinden.

Vil man finde alle 13, må man altså i gang med skeen flere gange.


Du kan læse udgravningsmanualen:

"Arkæologens gode råd" HER ...


Projektet er udviklet i samarbejde med Redia als Alexandra Instituttet A/S og økonomisk støttet af Kulturarvstyrelsens formidlingspulje med knap ½ million kroner.

 

pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·