logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Historiecenter Dybbøl Banke
Deutsch    English

Besøg historiecenteret
Kontakt
Det sker
Oplev 1864
Krigen 1864
Undervisning
Museumsbutikken
Nyhedsbreve
Til virksomheder
Om historiecenteret
Links
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Om historiecenteret      


Fonden Dybbøl Banke
Forhistorien

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det mærkelige hus


Det mærkelige hus

Huset er skabt af arkitekterne Ernst Lohse og Michael Freddie, 1. præmievindere i arkitektkonkurrencen (1990). Det bebyggede areal er på ca. 1000 m2 fordelt på to fløje i V-form med spidsen vendt mod vest og landevejen.

Husets fremtræden er usædvanlig og - både i det ydre og indre - fuld af symboler. Hvad disse symboler eksakt betyder, det er op til de besøgende at tolke. Bygningen skal ses i sammenhæng med Dybbøl Mølle, der står som et rundt og venligt fredens symbol. Historiecenteret er modsætningsvis et skarpt og påtrængende krigens symbol. Dets masse er skævt og synkende i jorden som områdets sprængte betonrester af de danske krudtmagasiner. Op fra det indre af denne sønderbombede og iturevne skanse vælter op mod himlen farverige symboler for våben og faner. Inspireret af ældre tiders panoply (vifte af våben anbragt på en væg) men her anbragt i en kaotisk og uheroisk positur.

Det indre præges af 1800-årenes materialerigdom og "bryggertidsglæde" med mursten, messing, råt jern, beton og bladguldbelagt overraskelsesdetaljer. De brændte tømmerrester fra granatramte, danske blokhuse og den dybe, ultramarinblå nathimmel står i indbyrdes modsætning, og suppleres af smedejernsarbejder og besynderlige gitre, profiler og solgule vægge i Dannebrogsalen.

Bygningen er derfor aldeles enestående og indbyder til at gå på opdagelse. Mærkelige konstruktioner med skæve og væltende flader, palisadepæle der gennembryder murene og gesimser der overraskende bryder frem, giver de besøgende én fornemmelse af det kaos, som krig er.

Bygningen indeholder fire sale: Auditorium (med introduktionsfilm), biograf med filmen om "Stormdagen", udstillingssal samt diorama med tableau fra en dansk løbegrav.

 


Soldaterbyen og skansen

Soldaterbyen og skansen

I umiddelbar tilknytning til centerbygningen illustreres to situationer med rekonstruktioner: Bag fronten som reserve og fremme ved fronten.

Bag fronten illustreres med Soldaterbyen, hvor de forskellige baraktyper, som fandtes i baraklejren for de danske reserver ca. 1 km bag skanserne, er centrum for levendegørelsen i højsæsonen og ydersæsonens videnpædagogiske elevaktiviteter.

Fronten illustreres med store dele af en dansk skanse med vold og grav, flere kanonstillinger, blokhus (skansens beskyttelsesrum), 2 betonkrudtmagasiner samt indgangen til skansen med rullebro.

Historiecenteret forpagter desuden et stort åbent areal mod nord og vest af Gråsten Statsskovdistrikt. Den nærliggende historiske gård, Skansegården, er ligeledes forpagtet af Skovdistriktet. Skansegården er udgangspunkt for naturvejledningen på Dybbøl Banke. Se mere om det under punktet naturvejledning.
pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·