logo


 
 Information  ·  Det sker  · afdelinger  ·  Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  Oversigt
ISL-Lokalhistorie
Det sker
Om ISL
Kontakt
Samlingerne
Sønderjyske fotografer
Salg
Aabenraa by
Lokalhistorisk konsulent
Arkiver, forsknings-
institutioner m.v. i
Sønderjylland
Links
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      arkiver, forskningsinstitutioner i sønderjylland      Arkiver
Forskningsinstitutioner
Historiske foreninger
Slægtshistorie
 

Se også:

Historisk Forening for Graasten By og Egn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokalhistoriske ArkiverGråsten

LHA-nummer: 540-05

Medlem af:

Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke 

Arkivets navn:

Lokalhistorisk Arkiv for

Graasten By og Egn

Arkivets dækningsområde:

Tidl. Gråsten Kommune - Gråsten-Adsbøl sogne, Rinkenæs og Kværs

Arkivets adresse:

Ahlmannsparken

Ahlefeldvej 4

6300  Gråsten

Tlf.: 42 38 70 89

E-mail: post@graastenarkiv.dk

Gråsten

Arkivets hjemmeside:

www.graastenarkiv.dk

Arkivleder:

Else Egholm

Toldbodgade 6, st. tv.

6300  Gråsten

Tlf.: 74 65 12 43  /  26 36 06 94

E-mail: elseper@outlook.dk

Åbningstider:

Mandag - Kl. 14.00 - 16.00

Torsdag - Kl. 16.00 - 18.00

Lukket helligdage og hele juli måned.

Antal læsepladser: 4

Hvem og hvor sendes post til:

Graasten Lokalhistoriske Arkiv

Ahlefeldvej 4

6300  Gråsten

 


 

Hvad har arkivet?

Kort beskrivelse af arkivaliesamlinger:

Personlige papirer: Attester, breve, dagbøger, næringsbreve.

Ejendomspapirer: Bygningstegninger, skøder m.m.

Foreningsarkiver: Sportsforeninger, borgerforeninger, politiske foreninger, kulturforeninger, spejdere og F.D.F./P.

Brandværn, forsamlingshuse, skoler, håndværk og erhvervsliv.

Slægtshistoriske papirer - anetavler og erindringer.

Kort beskrivelse af kopisamlinger:

Kirkebøgerne fra Gråsten-Adsbøl, Rinkenæs og Kværs sogne op til ca. 1920.

Kort beskrivelse af mikrofilm og mikrokortsamlinger:

Kirkebøger fra samme sogne som ovenstående til 1890.

Kort beskrivelse af avisudklipssamlinger:

Graasten Avis 1921-1922.

Dybbølposten 1955-1958.

Graasten og Omegns Folkeblad fra 1938 og til i dag.

Gråsteneren 1975 - 1993.

Gråsten og Omegns Nyt 2006-2007.

Gråsten Avis 2008 og frem.

Udklipssamlinger fra andre aviser samlet af korpsvagtmester H.P. Jørgensen fra perioden 1942-1958.

Samlet af A. Mathiesen og arkivet fra 1966 til dags dato.

Gråsten Kommunes avisklipssamling.

Særlige samlinger:

Meget stor samling af billeder fra Gråsten og omegn - huse, landskaber, gader og veje, personer m.m.

Fotograf Ingwersens negativsamling.

Gravsten fra forskellige kirkegårde.

Dias fra privatpersoner.

Desuden:

Håndbøger og jubilæumsudgivelser.

Bøger om Gråsten og omegn udgivet af forskellige forfattere.

Sønderjyske billeder. På tur med Biehl - i Graasten.

"Gråstens ældre historie" af A.D. Jørgensen.

"A.D. Jørgensen og Gråsten".

 
pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·