logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Konserveringen
Arbejdsområder
Kontakt
Om Konserveringen
Galleri
Videnscenter
Links
 

Naturhistorie

 

Fossile halehvirvler

Små fossile halehvirvler af hval under udgravning i Gram Lergrav.

Ekstrahering

Ekstrahering af mikrofossiler ved slemning.

Firben

Firben med to haler fundet ved Gram Lergrav, før spritpræparation.

Vending af præparat

Vending af udgravet præparat af fossil næbhval fra Gram Lergrav.

Rensning af vågehval

Rensning af recent vågehvalskranie.

Lerpræparat

Lerpræparat med fossil hvalhvirvel.

Transport

Præparat af fossil næbhval klar til transport op af Gram Lergrav.

Spiserør

Spiserør af recent læderskildpadde, spritpræparat.

Uranocetus gramensis

Uranocetus gramensis, fossilt hvalkranie monteret i udstilling.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Arbejdsområder      


   

Konserveringen yder bistand til Museum Sønderjyllands afdelinger i forbindelse med rådgivning vedrørende klima, genstandsforsendelse, montering af genstande til udstillinger, lys og materiale spørgsmål, samt konsulentbistand i forbindelse med bygningsbevaring.

Præventiv bevaring såsom frysedecinficering, monitering og magasinforhold, er en stor del af konserveringens arbejde. Tillige påtager vi os også at fremstille kopier.

Private kunder kan kontakte os angående rådgivning og/eller relevante konserveringsopgaver.

                                        *****

ARKÆOLOGI

Hammelev grav.

Hammelev grav under udgravning.

Arkæologisk konservering består i konservering af materialerne keramik, glas, metaller, træ, læder, ben, tak, tekstil og kompositte genstande.

Materialeundersøgelse: Mikroskopi, Spottest og røntgenundersøgelse.

Dokumentation: Før, under og efter konservering.

I forbindelse med udgravninger yder konserveringen hjælp til arkæologerne, til optagning af genstande, som er i en meget dårlig bevaringstilstand. Det kan være lige fra en enkelt lille genstand til optagning af hele jordfæstegrave, som derefter transporteres til Konserveringen og behandles.

 

                                        *****

NYERE TID

Stokanker

Stokanker.

Nyere tids konservering er en bred vifte af genstande, indenfor mange forskellige materialegrupper.

Genstandsgruppen er stor og meget varierende. Det kan være landbrugsredskaber, husholdningsredskaber, beklædning, samleobjekter, legetøj, møbler, pyntegenstande, krigsmateriel f.eks. våben og uniformer og etnografiske genstande i forbindelse med søfartshistorie.

Konserveringen af nyere tids genstande kan strække sig fra en gennemgribende behandling til en lettere rengøring og hvor genstanden kan bestå af flere forskellige materialer, kan der i nogle situationer være en kompliceret og tidskrævende sag.

 

                                        *****

BYGNINGER, SKULPTURER OG MINDESMÆRKER

Skulptur

Siden 2007 er afdelingen i Gram udvidet med en konsulentfunktion indenfor stenkonservering, med en målgruppe og aktivitet, for de enkelte museumsafdelinger i Sønderjylland, samt landsdækkende virksomhed.

Gennem årene har stenkonserveringsfunktionen overvejende beskæftiget sig med bygningsbevaring, konservering og restaurering af interiører og eksteriører. Rådgiver for bl.a. Kulturarvsstyrelsen, Forsvarets og DSB’s Bygningstjenester, Danske Museer, Kommunale forvaltninger, Arkitektfirmaer, samt kirker og fredede bygninger og anlæg.

Desuden konservering af skulpturer og mindesmærker, herunder gravminder.

                                        *****

Naturhistorie

Fossil næbhval

Præparation af fossil næbhval, lemmeknogler kan ses.

Den naturhistoriske konservering tager sig af genstande af botanisk, zoologisk og geologisk oprindelse.

Med Gram Lergrav og dets fossiler lige i nabolaget er palæontologisk præparation og konservering det naturlige hovedarbejdsområde.

Geologi: Præparation, stabilisering, limning og konservering af fossiler.

Zoologi: Rensning og restaurering af gamle udstoppede præparater og insektsamlinger, fremstilling af sprit- og skeletpræparater. Der udstoppes ikke dyr for private, men henvises til Dansk Zoologisk Konservatorforenings medlemmer (se links eller tryk HER ...).

Botanik: Presning og montering af planter på herbarieark, fremstilling af spritpræparater.

Derudover omfatter arbejdsområdet blandt andet fremstilling af forme og afstøbninger af naturhistorisk materiale og hjælp til udgravning af fossiler.

Profilaftræk

Profilaftræk af klimpe i Stensbæk Plantage.


ARKÆOLOGI

Textil

Guldringe

Udstillingsmontering

Ejsbøl

 

NYERE TID

Kar

Spande

Påfugl

Vugge

 

BYGNINGER, SKULPTURER OG MINDESMÆRKER

Strandgade

Runesten

Indgangsportal

Kister

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·