logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Konserveringen
Arbejdsområder
Kontakt
Om Konserveringen
Galleri
Videnscenter
Links
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Links      


   

Portal til danske konserveringscentre:

www.bevaringscenter.dk

Organisationen Danske Museer (ODM):

www.dkmuseer.dk

Nordisk Konservator Forbund (NKF): www.nordiskkonservatorforbund.org


Kulturstyrelsen:

www.kulturstyrelsen.dk

International Council of Museums (ICOM):

www.icom-cc.org


ICOMs museumsetiske regler på dansk: http://icom.natmus.dk/dansk/etik.asp

Dansk Zoologisk Konservatorforening (DZK):

www.dzk.dk

Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole i København:

www.kons.dk

Konservatorernes Efteruddannelsespulje (KEP):

www.kep-dk.dk

Blue Shield Danmark:

www.blueshield.dk

                                        *****

European Confederation of Conservator-Restorers' Organizations (E.C.C.O.):

www.ecco-eu.org

(ICCROM):

http://www.iccrom.org

(IIC) - Commitee for Conservation:

http://www.iiconservation.org


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·