Åbningssiden Aabenraa
Information Det sker Museerne Udstillinger Undervisning Kontakt Museumsbutik Oversigt
Konserveringen Kulturhistorie Aabenraa
pause
Kulturhistorie Aabenraa
Besøg museet
Arbejdsområde
Kontakt
Faste udstillinger
Særudstillinger
Aktuelt Presse
Det sker
Undervisning og rundvisninger
Museumsbutikken
Venneforening
Links
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

mellemrum


Et globaliseret lokalsamfund

Forskningsprojekt

Ved det Det Frie Forskningsråd for Kultur og Kommunikations (FKK) uddeling af post.doc-stipendier i efteråret 2011 fik museumsinspektør ph.d. Mikkel Leth Jespersen bevilliget et toårigt stipendium til udforskningen af Aabenraa-søfarten i et globalt perspektiv.

Projektet blev påbegyndt den 1. marts 2012 og skal afsluttes den 28. februar 2014.

http://www.fi.dk/raad-og-udvalg/det-frie-forskningsraad/om-dff/faglige-raad/kultur-og-kommunikation/bevillingsoversigter-fkk

Projektbeskrivelse

Et globaliseret lokalsamfund.

Ude og hjemme med Aabenraa-søfarten under 1800-tallets kolonialisme.

1800-tallets kolonialisme var en af hovedkræfterne i tilblivelsen af den moderne verden. Den medførte globale omvæltninger, der ikke blot forandrede de europæiske kolonimagter og deres kolonier, men ændrede hele den globale interaktion.

Et lokalsamfund i det danske monarki, der i høj grad følte denne udvikling, var købstaden Aabenraa og halvøen Løjt i hertugdømmet Slesvig.

Siden 1700-tallet havde området været involveret i langfart mellem Østersøen og Middelhavet, og efter afslutningen af Englandskrigene satte stadig flere af byens skibe kurs mod Nord- og Sydamerika. Ved midten af 1800-tallet sejlede de stort set over hele verden. Sejladsen fortsatte til omkring 1880, hvor Aabenraa-sejlskibene blev udkonkurreret af de stadigt forbedrede dampskibe.

Målet med projektet er først at undersøge Aabenraa-skibenes globale sejlmønstre og analysere forholdet mellem disse og den europæiske kolonialisme.

Dernæst skal det undersøges, hvordan viden om den store verden kom til Aabenraa-egnen via sømændenes historier og deres hjembragte genstande, og hvad den globale kontakt betød for området.

Projektet vil således kombinere forholdsvis klassisk handels og søfartshistorie med et politisk og kulturhistorisk perspektiv.

Det globale vil blive forbundet med det lokale, og projektet vil således gøre op med det nationale perspektiv, der hidtil har præget kolonialismeforskningen.

 
mellemrum


Samurai

 

Mikkel Leth Jespersen

Aktiviteter

Litteratur om

Aabenraa-søfarten

 
 
mus sonderjylland
Til top Til top Til top Til top Til toppen af siden Daglig drift Grafisk design Sekretariatet Til top Sekretariatet Daglig drift Grafisk design Til top Kontakt