logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Kunstmuseet i Tønder
Besøg museet
Museets bygninger
Kontakt
Hans J. Wegner 100 år
Udstillinger
Det sker
Venneforening
Børn og unge
Butik
Links
 

 

      Hans j. wegner 100 år      


Biografi
Wegner tårnet
Udstillingen 2014
Arrangementskalender
Presse
Kontakt

 
 
Udstillingen 2014

Udstillingskonceptet for fejringen af Hans J. Wegners 100-års fødselsdag på Kunstmuseet i Tønder er udarbejdet på baggrund af museet særegenhed som museum i hans fødeby, som eneste enmandsmuseum for Wegners stole samt udfra museets faglige nordiske ansvarsområde.

Endnu en faktor i udarbejdelsen af udstillingskonceptet har været samarbejdet med Designmuseum Danmark og indsigten i deres ønsker og ideer for en visning af Wegner.

På baggrund af dette samarbejde er kodeordene for udstillingen i Tønder blevet 'Norden & Tønder', hvilket er helt i tråd med vores særkende og faglige viden.

Y-stolen

Det visuelle omdrejningspunkt i udstillingen bliver en nyproduceret model af de 36 stole, der står i tårnet, udlånt af producenterne og placeret på linje ned igennem museets to store haller på i alt 72 meter. Disse må publikum sidde i.

Stolenes rækkefølge afgøres af de temaer, som bygges op langs væggene. Disse temaer kommer til at omhandle: 'Wegner og Tønder - Ungdommen', 'Wegner som ukendt møbeldesigner', 'Wegner og Norden', 'Wegner og Tønder - Vandtårnet'.

Det er udstillingsprojektets samlede formål at belyse Wegners værk og bedrifter i en ny og anderledes kontekst. En kontekst, hvor den udstillingsbesøgende bliver bevidst om, hvor stor en rolle opvæksten i Tønder, snedkeruddannelsen og hans permanente stoleudstilling i vandtårnet spillede for ham samt ikke mindst, hvor stor en rolle han spillede i den nordiske designhistories guldalder i 1950'erne og 1960'erne, og hvilken afgørende betydning han havde, og stadig har, for begrebet, brand'et og kvalitetsstemplet 'Scandinavian design'.

Essensen af Wegner ligger i hans forståelse af træ. I udførelsen af et møbel udviste han respekt for både maskinens og håndens arbejde, hvilket skinner igennem i den møbelarv, som Danmark i dag er så heldig at stå tilbage med. En arv, der bunder i dansk snedkerhåndværk, og som har vakt, vækker og fortsat vil vække beundring i udlandet.

Arven fra Wegner har gjort, at danske og nordiske designere er kendt for at kunne noget særligt med træ.

Udstillingen i Tønder og den dertilhørende antologi vil gøre opmærksom på dette aspekt. Projektet vil derfor kunne fremme dansk og nordisk designkultur samt forhåbentlig også afsætningen af denne ved, i syv måneder i 2014 og vedvarende gennem publikationen, at skabe offentlig adgang til en særlig vinklet viden om Wegner.

Se billeder fra udstillingen HER ...

Påfuglestolen

Bog

Udstillingen vil blive ledsaget af en fyldig og rigt illustreret antologi med mange forfattere og forskelligartede bidrag.

Ny viden vil opstå gennem en række interviews med anerkendte nulevende yngre nordiske designere, Wegners eneste assistent gennem årene, arkitekten Bernt, Wegners datter og samarbejdspartner, arkitekt Marianne Wegner Sørensen samt producenten PP Møblers grundlægger og Wegners personlige ven, snedkermester Ejnar Pedersen. Det vil sige, at antologien og dermed også læsningen vil veksle mellem den forskningsbaseret tekst og det talte ord.

Bidragsyderne er:

Overinspektør Elsemarie Dam-Jensen, der vil skrive om Tønder by på Wegners tid, hans opvækst og tidlige værker.

Cand. mag. Kirsten Hegner, der skriver om tiden op til Wegners gennembrud som selvstændig designer i 1949.

Museumsinspektør Anne Blond, der sætter Wegner ind i en nordisk designhistorisk kontekst, interviewer de yngre designere Søren Ulrik Petersen (DK), Dögg Design (IS), Cecilie Olsson (N), David Ericsson (SV) og Harri Koskinen (F) samt sammen med overinspektør Ove Mogensen analyserer hver af de 36 stole, Wegner selv mente, var hans bedste.

Ove Mogensen interviewer desuden Ejnar Pedersen, Marianne Wegner Sørensen og Bernt og skriver sammen med forhenværende overinspektør Inger Lauridsen om vandtårnets tilblivelsesproces og Wegners lygtepæl til kulturbevarede miljøer.

Arkitekt og designer Mia Münster analyserer indretningsopgaven og stolen til Politikens Hus, og endelig diskuterer fellow på Cambridge University Barry Phipps, Wegner ud fra en udenlandsk/engelsk synsvinkel, om han her betragtes som en international, nordisk eller dansk designer?

Antologien anslås at blive på 350-400 sider. Den vil blive rigt illustreret.

Bamsestol
pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·