logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Sønderborg Slot
Besøg museet
Kontakt
Faste udstillinger
Særudstillinger
Det sker
Undervisning
Publikationer
Museumsbutikken
Venneforening
Udlejning af lokaler
Links
 
 
 

 

      Faste udstillinger      Sønderjyllands historie
Kulturhistorie Als og Sundeved
Slotskirken
Kunstnergaven

 
 

Sønderborg Slot set fra nordvest. Slottet rummer udstillinger i tre etager.

Sønderborg Slot set fra nordvest. Slottet rummer udstillinger i tre etager.

Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot rummer udstillinger om Sønderjyllands historie fra middelalderen til vore dage – samt udstillinger om by- og kulturhistorie på Als og Sundeved.

STUEETAGEN

Her findes udstillingerne om Sønderborg Slots historie, om Sønderborg by 1864-1940 og "Den sønderjyske Kunstnergave" – en samling dansk kunst, givet til Sønderjylland ved Genforeningen 1920.

I nordfløjen finder du slotskirken Dronning Dorotheas Kapel fra 1568-71 – et af Europas få bevarede fyrstekirker fra reformationstiden og Danmarks ældste renæssancerum.

FØRSTE SAL

Udstillingerne om Sønderjyllands historie omfatter fortællingen om hertugerne af Slesvig og Holsten, om De slesvigske Krige 1848-50 og 1864 og om Sønderjyderne i Første Verdenskrig.

To helt nye udstillinger, "Sønderjylland under tysk styre 1864-1914" og "Folkeafstemninger og Genforening 1918-1920" er åbnet i 2012/2013.

Af andre faste udstillinger kan nævnes "Christian 2. på Sønderborg Slot" om kongens fyrstelige fangenskab 1532-49, "Fejder om Fortiden", en anderledes vinkel på oldtiden samt "Den Cumberlandske Samling" med kunsthåndværk fra Slesvig ca. 15-1700.

ANDEN SAL

Her ses de kulturhistoriske samlinger fra Als og Sundeved: Dragter og tekstiler, sølv og keramik, gamle værksteder m.m.

I de kommende år vil der blive arbejdet med og åbnet nye udstillinger om Sønderjyllands historie fra 1920 frem til nutiden.

I nordfløjen ses Riddersalen og de to fyrstelige sidegemakker.

Som besøgende møder man overalt i bygningen spor af slottets historie: for eksempel drabantsalen, slotskøkkenet, bageriet, fangehullet, forråds-kældrene, resterne af Christian 2.s tårn, vægtergangen m.m.
pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·