logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Museumsbutikker
 
Bogudgivelser (papirudg.)
Digitale bøger / e-bøger
 

 


 

      bogudgivelser      


Bookmark and Share

butikkerne
rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev
Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus

Dybbøl Mølle
Ehlers Lertøjssamling
Historiecenter Dybbøl Banke
Højer Mølle
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet Brundlund Slot
Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Slesvigske Vognsamling
Sønderborg Slot


 

 

  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Haderslev en købstad bliver til


En ny bog fra Museum Sønderjylland

Tenna R. Kristensen (red):
            Haderslev – en købstad bliver til
Udgravninger ved Starup og Møllestrømmen

I 1954 udgravede den daværende leder af Haderslev Museum, Hans Neumann, et skib fra middelalderen under pumpestationen i Møllestrømmen. Uden at vide det, lagde han dermed første brik til et puslespil, der efterhånden skulle give os et helt nyt billede af, hvad der skete i bunden af Haderslev Fjord i den tidlige middelalder.

Siden fulgte flere undersøgelser, der alle har frembragt væsentlige brikker til dette puslespil. Udgravninger af parkeringsplads, sognehus og den udvidede kirkegård ved Starup Kirke i henholdsvis 1980’erne og i årene efter år 2000 har fortalt afgørende nyt om denne markante kirke ved bredden af Haderslev Fjord. Og den store udgravning i forbindelse med Haderslev Boligselskabs nye bygninger ved Dannevirkestræde i 1994-95 gav for første gang et indblik i de ældste dele af købstaden Haderslev.

Med afslutningen af den foreløbigt sidste udgravning ved Starup Kirke i 2011 var der samlet så mange brikker til puslespillet, at det var på tide at forsøge at få det lagt. Denne opgave har fire forfattere taget på sig. De har samlet oplysningerne fra de mange udgravninger, og har kombineret disse med tilbundsgående undersøgelser af henholdsvis Haderslev-skibet og kirkebygningen i Starup.

De fire forfattere, Tenna R. Kristensen og Anders Hartvig fra Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev, Anton Englert fra Vikingeskibshallen i Roskilde og Thomas Bertelsen fra Danmarks Kirker på Nationalmuseet fremlægger i hvert sit kapitel udgravningerne ved Starup Kirken og Dannevirkestræde, Haderslevskibet samt kirkebygningen i Starup og den ældste granitstenskirke i Haderslev.

I et afsluttende kapitel samler de al denne nye viden i en samlet fremstilling af, hvad vi på baggrund af de brikker til puslespillet, der nu kendes, mener at der skete inderst i Haderslev Fjord i tiden 1000–1250 e.Kr.

Bogen, der er på 208 gennemillustrerede sider, er redigeret af Tenna R. Kristensen og har et fornemt grafisk layout ved Nicole Kossmer. Den koster 250 kr. og kan købes hos boghandlerne, på Historisk Arkiv for Haderslev Kommune, naturligvis på museet i Dalgade samt i museets web-butik: www.museumsbutik.dk.

Bogen er Museum Sønderjyllands årbog for 2015.

Den kan købes de ovennævnte steder fra torsdag den 3. marts, hvor den bliver vist frem i Starup Kirke kl. 14.00 af forfatterne.

Lennart S. Madsen
Overinspektør

 

Bogens forside præges af den såkaldte Haderslevmand – en 42 cm høj træfigur fra omkring 1300 fundet under udgravningen ved Dannevirkestræde i 1994.

 


 pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·