logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Om museet
Protektor
Vedtægter
Organisation
Museets mission, vision værdigrundlag og mål
Arbejdsplaner
Fakturering
Årsberetninger
Ledige stillinger
Museets historie
Museets logoer
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Ledige stillinger      

Bookmark and Share


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kulturhistorie Tønder - Logo

Museumsinspektør

Museum Sønderjylland

Kulturhistorie Tønder


(Tidsbegrænset)

Ved Museum Sønderjylland er en stilling som museumsinspektør ledig til besættelse pr. 1. januar 2016 eller snarest derefter.

Der er tale om en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Stillingen er tidsbegrænset for perioden 1. januar 2016 - 30. juni 2016.

Kvalifikationer

Vi søger en cand.mag., mag.art. eller en person med en tilsvarende faglig baggrund inden for historie, etnologi eller lignende og med erfaring i museumsformidling, herunder opbygning af udstillinger samt mundtlig og skriftlig formidling.

Kendskab til/interesse for tekstiler vil være en fordel.

Der vil blive lagt afgørende vægt på ansøgerens evne til at kommunikere og etablere gode samarbejdsrelationer både internt og eksternt.

Fleksibilitet, kreativitet, lydhørhed, tolerance og humor er desuden vigtige egenskaber.

Desuden betyder museets placering i Sønderjylland, med det deraf følgende grænseoverskridende samarbejde, at det vil være en stor fordel, hvis ansøgeren behersker tysk.

Arbejdsområder

Arbejdet vil primært være knyttet til afdelingen på Kongevej i Tønder og til tekstilafdelingen i Drøhses Hus i Tønder. Blandt de første opgaver vil være forberedelse af tre kniplingsudstillinger i forbindelse med Tønder Kniplingsfestival juni 2016.

Museumsinspektøren skal deltage i afdelingens arbejde inden for museumslovens fem søjler: Indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling (både mundtligt og skriftligt for alle aldersgrupper, vedligeholdelse og fornyelse af eksisterende udstillinger samt etablering af særudstillinger).

Kendskab til Regin og arbejdet med Museumslovens kapitel 8 vil være en fordel, men ikke en nødvendighed.

Vi søger en person, der er åben for at lære nyt, som er dynamisk og effektiv, samt tør tænke i nye, alternative baner inden for hele museets virkeområde, specielt formidlingen.

Museumsinspektøren forventes at arbejde tæt sammen med de to øvrige inspektører på Kulturhistorie Tønder samt indgå i det museumsfaglige samarbejde i hele Museum Sønderjylland.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og Dansk Magisterforening.

Om Kulturhistorie Tønder og Museum Sønderjylland

Kulturhistorie Tønder er en del af Museum Sønderjylland og en del af fagområdet Sønderjyllands kunsthåndværk og kunstindustri. Afdelingen dækker det gode sønderjyske håndværk, dvs. tekstiler (hovedsageligt kniplinger), sølv, møbler og keramik, herunder hollandske fliser og fajancer. Museet fungerer samtidig som "nærmeste museum" for Tønder Kommune.

Udover afdelingen i Tønder består fagområdet af fire andre afdelinger: Drøhses Hus, Tønder, som rummer afdelingens tekstiler, Højer Mølle, som beskæftiger sig med kulturhistorien i marsken samt møllehistorie og møllehaven, Skærbæk, hvor temaet er Jugendstil, vævede Skærbæktæpper, tidlig turisme og tiden omkring 1900, samt Ehlers Lertøjssamling i Haderslev.

Kulturhistorie Tønder har bygningsfællesskab med Kunstmuseet i Tønder.

Museum Sønderjylland er en sammenslutning af de statsanerkendte museer i det tidligere Sønderjyllands Amt. Museet har 22 afdelinger fordelt rundt omkring i Sønderjylland. Ansvarsområdet er arkæologi, kunsthistorie, historie/etnologi samt naturhistorie.

Du kan læse mere om Museum Sønderjylland på vores hjemmeside www.museum-sonderjylland.dk.

Få flere oplysninger om stillingen hos:

Overinspektør Elsemarie Dam-Jensen,

Telefon: 51 21 39 68 eller på

E-mail: toender@museum-sonderjylland.dk

Send din ansøgning elektronisk med oplysninger om uddannelse, beskæftigelse samt relevante bilag til:

toender@museum-sonderjylland.dk

senest den 17. december 2015 - Kl. 12.00.

Ansøgning og relevante bilag skal vedhæftes i doc eller pdf format som en samlet fil.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler

tirsdag den 22. december 2015. 

 


Oldemorstoft - Logo

Projektmedarbejder

Museum Sønderjylland

Oldemorstoft, Padborg

(Tidsbegrænset)

 

Ved Museum Sønderjylland er en tidsbegrænset stilling som projektmedarbejder (formidler) ledig til besættelse pr. 1. januar 2016 eller snarest derefter.

Stillingen er tidsbegrænset til 31. december 2016.

Der er tale om en deltidsstilling på 20 timer pr. uge med tjeneste fortrinsvis i afdelingen Oldemorstoft i Padborg.

Stillingsindhold

Du vil under din ansættelse få ansvar for 2 større formidlingsprojekter:


   •  Skolesamarbejde og undervisning
       Som led i museets fremadrettede formidling, skal der

       udarbejdes nye tilbud til skoleklasser som f.eks.

       undervisningsforløb indenfor landbrugshistorie, kost og

       ernæring, biologi/genetik eller lignende - gerne med

       inddragelse af en eller flere lokale skoler i et samarbejde.


   •  Nye permanente udstillinger på Oldemorstoft
       Der skal udarbejdes et koncept til fremtidens formidling af

       det sønderjyske landbrugs historie, som museet

       fremadrettet kan arbejde efter.
       De landbrugshistoriske udstillinger har til huse i to af

       museets nyeste udstillingsbygninger. Det forventes at

       begge disse bygninger inddrages i en samlet nytænkning

       af formidlingen af det sønderjyske landbrugs historie.

Den ideelle kandidat til jobbet

   •  Er uddannet historiker eller etnolog - alternativt kan du

       også være uddannet folkeskolelærer med hovedvægt på

       historie.

   •  Har erfaring med formidling - gerne med inddragelse af

       digitale platforme.

   •  Er udadvendt, nytænkende og har gode samarbejdsevner.

   •  Kendskab til Sønderjylland og det sønderjyske landbrugs

       historie vil være en fordel.

   •  Det vil være en fordel, om du behersker engelsk og tysk

       som fremmedsprog.

Vi kan tilbyde

Ansættelse ved Museum Sønderjyllands afdeling Oldemorstoft, der har ansvaret for det sønderjyske landbrugs og grænsebevogtningens historie. Afdelingen er beliggende i Padborg på den gamle herredsfogedgård Oldemorstoft, og der er i alt 4 fastansatte medarbejdere. Du vil blive en del af en stor organisation, men dit primære arbejdssted vil være i en mindre afdeling.

Du vil blive ansat efter gældende overenskomst med Kommunernes Landsforening.

Om Museum Sønderjylland
Oldemorstoft er en del af Museum Sønderjylland, som er en sammenslutning af de statsanerkendte museer i det tidligere Sønderjyllands Amt. Museet har 22 afdelinger fordelt rundt omkring i Sønderjylland. Vores ansvarsområder dækker over arkæologi, kunsthistorie, historie/etnologi samt naturhistorie.

Du kan læse mere om Museum Sønderjylland på vores hjemmeside www.museum-sonderjylland.dk.

Få flere oplysninger om stillingen hos:

Afdelingsleder, museumsinspektør Mads Mikkel Tørsleff,

Telefon: 74 67 51 50 eller på

E-mail: mmt@museum-sonderjylland.dk

Send din ansøgning med cv elektronisk til:

mmt@museum-sonderjylland.dk

senest den 1. december 2015.

Ansøgning og relevante bilag skal vedhæftes i pdf format som én samlet fil.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler

onsdag den 16. december 2015.

 


Kulturhistorie Aabenraa - Logo

Pedel

Museum Sønderjylland -

Kulturhistorie Aabenraa

(Tidsbegrænset)


Ved Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Aabenraa er en stilling som pedel ledig til besættelse med tiltrædelse senest den 1. januar 2016 eller snarest derefter.

Stillingen er tidsbegrænset til den 30. juni 2016.

Der er tale om en stilling på 30 timer pr. uge med tjeneste fortrinsvis ved Kulturhistorie Aabenraa.

Stillingsindhold

  •  Mindre indvendige vedligeholdelsesopgaver og kontakt til

      eksterne håndværkere.

  •  Tilsyn med brand- og tyverisystemer, kontaktperson i

      forbindelse med sikkerhed samt nøglehåndtering.

  •  Praktiske opgaver i forbindelse med opsætning og

      nedtagning af udstillinger.

  •  Håndtering af museets genstande.

  •  Vedligehold af udenomsarealer.

Vi forventer af dig, at du

  •  har håndværksmæssig snilde og er omhyggelig med

      opgaveløsningen,

  •  er selvstændig, fleksibel og har praktisk sans,

  •  er åben overfor løsning af mange forskellige praktiske

      opgaver på et museum,

  •  kan samarbejde med flere forskellige faggrupper,

      er villig til at arbejde på forskudte tidspunkter i forbindelse

      med udstillinger og arrangementer,

  •  har kørekort til almindelig personbil.

Vi kan tilbyde

Kulturhistorie Aabenraas ansvarsområde er den sønderjyske søfarts historie samt Aabenraa bys historie. Egnsmuseet Jacob Michelsens gård passes også herfra. Det er en interessant arbejdsplads med engagerede kollegaer. Du vil blive en del af en stor organisation, men dit primære arbejdssted vil være i en lille afdeling.

Du vil blive ansat efter gældende overenskomst med Kommunernes Landsforening.

Om Museum Sønderjylland
Kulturhistorie Aabenraa er en del af Museum Sønderjylland, som er en sammenslutning af de statsanerkendte museer i det tidligere Sønderjyllands Amt. Museet har 22 afdelinger fordelt rundt omkring i Sønderjylland. Vores ansvarsområder dækker over arkæologi, kunsthistorie, historie/etnologi samt naturhistorie.

Du kan læse mere om Museum Sønderjylland på vores hjemmeside www.museum-sonderjylland.dk.

Få flere oplysninger om stillingen hos:

Overinspektør Stefanie Robl,

Mobil: 29 61 24 32 eller på

E-mail: stro@museum-sonderjylland.dk

Send din ansøgning med cv elektronisk til:

stro@museum-sonderjylland.dk

senest den 4. december 2015.

Ansøgning og relevante bilag skal vedhæftes i doc eller pdf format som en samlet fil.

Vi forventer at holde ansættelsessamtale

mandag den 14. december 2015.

 


 pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·