logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Om museet
Protektor
Vedtægter
Organisation
Museets mission, vision værdigrundlag og mål
Arbejdsplaner
Fakturering
Årsberetninger
Ledige stillinger
Museets historie
Museets logoer
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Ledige stillinger      

Bookmark and Share


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunstmuseet Brundlund Slot - Logo

Museumsvært med fart på

Service, salg og betjening af gæster på Kunstmuseet Brundlund Slot på deltid.

Vi har brug for en åben, imødekommende

og kundeorienteret museumsvært med

praktisk sans.

Du skal være med til at sætte de små gæster i gang med børneaktiviteter, servere kaffe til far og hjælpe mor i museumsbutikken.

Samtidig skal du på tysk og engelsk informere de udenlandske gæster om kunstmuseets tilbud og hjælpe med at sætte fokus på gæsternes velbefindende.

Du skal også jonglere med enkelte HK opgaver.

Det er en fordel, hvis du sætter pris på en arbejdsplads i herlige historiske rammer, og som person er forundringsparat overfor kunst og fagligt engagerede kollegaer.

Du kan læse om stillingens indhold på:

www.museum-sonderjylland.dk

Vi glæder os til at møde dig.

Send din ansøgning elektronisk til:

kaka@museum-sonderjylland.dk

senest den 5. januar 2015.

Der holdes ansættelsessamtale torsdag den 8. januar 2015.

                                        *****

Museumsvært med fart på

Der er tale om en deltidsstilling i kunstmuseets åbningstid, som er fordelt på: Vintertid 12.45 - 17.15 og sommertid 10.45 – 17.15. Vagterne ligger på tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og hver anden lørdag. Du skal også deltage i et personalemøde 1 gang om måneden, som ligger mellem kl. 9.00 – 11.00.

I gennemsnit arbejder du 29,25 timer om ugen i sommerperioden og 20,25 timer om ugen i vinterperioden.

Dine primære opgaver er servicering af museets gæster. Det indebærer billettering, information, salg i butikken og servering i cafeen. Der vil også være opgaver som afregning af kassen, opfyldning og bestilling af varer, oprydning og rengøring i cafeen, vejledning af weekendvagter og frivillige hjælpere. Du skal også modtage forespørgsler om rundvisninger, bryllupsreceptioner og andre arrangementer og viderebringe dem til dine kollegaer. Du får også en opsynsfunktion, så du også passer på slottet og kunsten.

Du har fast arbejdssted på Kunstmuseet Brundlund Slot og får en pedel, en museumsinspektør, en forvalter, en formidlingsinspektør, en rengøringsassistent, en sekretær, en overinspektør og to weekendvagter som kollegaer.

Derudover bliver du en del af Museum Sønderjyllands medarbejderstab, der arbejder på de andre museumsafdelinger, og som laver de samme opgaver som dig. Du bliver automatisk en del af butiksgruppen og kan trække på både dine nære og fjerne kollegaers viden og erfaringer.

Stillingen er ledig til besættelse den 1. februar 2015, og du tilbydes løn efter gældende overenskomst. Lønnen pr. måned udgør ved 29,25 timer pr. uge kr. 15.130,29  og ved 20,25 timer pr. uge kr. 10.474,82, dertil kommer pensionsordning.

                                        *****

Funktionsbeskrivelse for museumsvært

Afdeling: Kunstmuseet Brundlund Slot.

Funktionsbetegnelse: Museumsvært.

Nærmeste overordnede: Overinspektør Katrine Kampe.

Nærmeste kollegaer/kollegagruppe: Rengøringsassistent, pedel, sekretær og inspektører.

Primære arbejdsopgaver:

   •   Åbne og lukke udstillingen.

BUTIKSOPGAVER:

   •   Kundebetjening.

   •   Bestille varer til museumsbutikken og deltage i

       2 messedage årligt.

   •   Oprydning i butikken, i teknikrummet, i alle depot rum -

        overblik over fjernlageret og nærlageret.

   •   Drage omsorg for, at alle papirvarer står fladt og kan

       opbevares forsvarligt.

   •   Sørge for at alle små varer har et særligt sted. Sørge for,

        at finde en entydig måde at opbevare tingene på.

   •   Opfyldning af varer. Sørge for prisskilte til varerne.

CAFEOPGAVER:

   •   Betjening og oprydning. Bestille varer og sætte kager i

        kasser til frys. Drage omsorg for udløbsdatoen på varerne.

ADMINSTRATIVE OPGAVER:

   •   Regnskab – Statistik – Brugerundersøgelse.

   •   Vagtplaner, afløsere og frivillige. Information til

        weekendvagterne og frivillige.

   •   Telefonbetjening. Koordinering af rundvisninger.

        Fakturaer på rundvisninger og varesalg.

   •   Deltage i arbejdet for alle butiksansatte i Museum

        Sønderjylland.

Andre arbejdsopgaver:

   •   Bidrage med praktisk hjælp i op/nedtagningsperioden.

 


 

Dybbøl Banke - Logo

Læreruddannet formidler

Kan du holde skansen?

Brænder du for at levendegøre historien,

og er du ikke bange for udfordringerne i

det uformelle læringsmiljø?

Så kan Historiecenter Dybbøl Banke være stedet for dig.

Vi søger en læreruddannet formidlingsmedarbejder til at udvikle nye undervisningstilbud og videreudvikle de eksisterende tilbud til de mange dejlige skoleklasser, der besøger os. Vi vil gerne forbedre kontakten til landets skoler og tilbyde tværfaglige undervisningsforløb, der dækker flere af grundskolens Fælles Mål. Dybbøl er i år blevet stormet af mere end 23.000 glade skoleelever, og vi forventer en ny storm næste år. En naturlig del af arbejdet består af direkte formidling for besøgende.

Du kommer til at arbejde i et historisk miljø på toppen af Dybbøl Banke. Krigen 1864 er omdrejningspunkt for alle vore aktiviteter, og alle medarbejdere er mere eller mindre 1864-nørder. Du behøver ikke være ekspert i 1864, men vær forberedt på, at du skal sætte dig ind i et stort emneområde. Vi lægger større vægt på, at du brænder for historie og formidling og har lyst til at eksperimentere med nye formidlingsformer. Vi eksperimenterer gerne med SMS, APPs, rollespil og reenactment i formidlingen. Du skal derfor være åben overfor at kombinere digitale med mere traditionelle metoder. Her må du ikke være bange for at iklæde dig historiske dragter.

Vi har en afvekslende og til tider travl hverdag med holdformidling i forår/efterår og levendegørelse for familier i skolernes sommerferie og efterårsferie. Du skal trives i en omskiftelig hverdag og kunne improvisere, når planen ikke holder. Vi er en lille og intens arbejdsplads, hvor alle hjælper hinanden.

Du

   •   er uddannet lærer med undervisningsfag i historie og

        gerne natur/teknik eller fysik.

   •   kan formidle overfor alle aldersgrupper, både i

       1. og 3. person.

   •   kan formulere dig levende og præcist mundtligt som

        skriftligt.

   •   kan tale tysk og engelsk på rimeligt niveau.

   •   er glad, åben og har en god fantasi.

   •   er robust og kan klare en frisk omgangstone.

Dine opgaver er

   •   formidling for skoleklasser og andre målgrupper.

   •   udvikling af nye undervisningsforløb i samarbejde med

        vores historiker.

   •   udvikling af forberedelsesmateriale til skoler.

   •   at stå for kontakt til skoler.

   •   at deltage i højsæsonens levendegørelse.

Du vil blive ansat i en fuldtidsstilling efter gældende overenskomst med Kommunernes Landsforening. Du skal i mindre omfang påregne weekend og aftenarbejde. Ansættelse pr. 1. marts 2015 eller kort derefter.

Om Historiecenter Dybbøl Banke

Historiecenter Dybbøl Banke er tilknyttet Museum Sønderjylland, der er en sammenslutning af de statsanerkendte museer i det tidligere Sønderjyllands Amt. Museet har 22 afdelinger fordelt rundt omkring i Sønderjylland. Museets fagområder spænder over arkæologi, kunst, kultur, kulturhistorie samt naturhistorie og palæontologi. Du kan læse mere om Historiecenter Dybbøl Banke og Museum Sønderjylland på vores hjemmeside www.museum-sonderjylland.dk.

Hvis din fremtid ligger i fortiden, så send din ansøgning med CV elektronisk til:

bjst@museum-sonderjylland.dk

senest den 6. januar 2015.

Ansøgning og relevante bilag skal vedhæftes i doc eller pdf format som en samlet fil.

Vi forventer at holde ansættelsessamtale i uge 3 eller 4 2015.

 


 

 pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·