logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Om museet
Protektor
Vedtægter
Organisation
Museets mission, vision værdigrundlag og mål
Arbejdsplaner
Fakturering
Årsberetninger
Ledige stillinger
Museets historie
Museets logoer
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Ledige stillinger      

Bookmark and Share


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naturhistorie og Palæontologi - Logo

 

Sommerferiejob

som Fossil Hunter Guide

i Gram Lergrav

 

Ved Museum Sønderjylland - Naturhistorie og Palæontologi er to tidsbegrænsede stillinger på hhv. 12 og 16 timer pr. uge i ugerne 26-32 (27. juni 2016 - 14. august 2016) ledige til besættelse.

Har du lyst til at guide vores besøgende på fossiljagt i den 10 millioner år gamle havbund i Gram Lergrav? Så er det måske dig, der er Fossil Hunter Guide i sommerferien ved Museum Sønderjylland - Naturhistorie og Palæontologi.

Lergraven gemmer på fossile snegle, muslinger, krabber og meget mere. Museet udstiller særlige fund, som uddøde hvaler, sæler, kæmpehajer, læderskildpadder osv. I sommerferien skal vores gæster, som en ekstra oplevelse, have hjælp til deres fossiljagt af en guide. Guiden skal vise, hvordan man bedst graver efter fossilerne og skal formidle om de mest almindelige fund i lergraven og de fantastiske historier, de spændende fossiler gemmer på.

Den ideelle kandidat til jobbet

  •  Er studerende med et godt et basis kendskab til biologi

      og/eller geologi.

  •  Er god til at formidle på en let forståelig måde.

  •  Taler dansk, engelsk og tysk.

  •  Er god til at arbejde selvstændigt.

  •  Har kørekort til almindelig personbil.

  •  Kendskab til Gramhavets fossiler er en fordel, men der vil

      være en oplæring de første dage.

Vi kan tilbyde
En arbejdsplads med fagligt engagerede kollegaer, hvor du vil blive en del af et team, der er gode til at støtte op om hinanden.

Du vil blive en del af en stor organisation, men dit arbejdssted vil være i en mindre afdeling.


Arbejdstiden er kl. 11.00-15.00 og vagterne vil ligge mandag til torsdag eller fredag til søndag.


Du vil blive ansat efter gældende overenskomst med Kommunernes Landsforening.

Om Museum Sønderjylland
Naturhistorie og Palæontologi ved Gram Lergrav er en del af Museum Sønderjylland. Museum Sønderjylland er en sammenslutning af de statsanerkendte museer i det tidligere Sønderjyllands Amt. Museet har 22 afdelinger fordelt rundt omkring i Sønderjylland. Vores ansvarsområder dækker over arkæologi, kunsthistorie, historie/etnologi samt naturhistorie.

Du kan læse mere om Museum Sønderjylland på vores hjemmeside www.museum-sonderjylland.dk, eller find os på facebook: http://goo.gl/KzvKk

Få flere oplysninger om stillingerne hos:

Overinspektør Mette Elstrup Steeman

E-mail: mese@museum-sonderjylland.dk

Send din ansøgning med cv elektronisk til:

mese@museum-sonderjylland.dk

senest den 22. maj 2016.

Ansøgning og relevante bilag skal vedhæftes i pdf format som en samlet fil.

Der afholdes samtaler den 30. maj 2016.

 


 

Slesvigske Vognsamling - LOgo

Museumsvært

Museum Sønderjylland

Slevigske Vognsamling

(Tidsbegrænset)


Ved Museum Sønderjylland er en stilling som museumsvært ledig til besættelse 1. juni eller snarest muligt. Stillingen er tidsbegrænset til 31. december 2016. Der er tale om en deltidsstilling på 16 timer pr. uge med tjeneste fortrinsvis ved Slevigske Vognsamling.

Stillingsindhold

  •  Sælge entrébilletter.

  •  Vejlede museets besøgende.

  •  Lettere sorterings-, oprydnings- og rengøringsarbejde.

  •  Deltage i det almindelige arbejde med at holde museet og

      udstillingen pæn.

  •  Hjælpe ved større arrangementer.

  •  Mindre registreringsopgaver, hvor der skal laves lister i

      excel-regneark.

  •  Andet forefaldende museumsarbejde.

Den ideelle kandidat til jobbet

  •  Har god arbejdsmoral og trives med en selvstændig indsats.

  •  Har god kontakt til andre mennesker.

  •  Lidt kendskab til excel regneark.

Vi kan tilbyde
En arbejdsplads med fagligt engagerede kollegaer.

Timefordelingen kan planlægges individuelt og fleksibelt. Åbningstiderne på museet skal dog, sammen med en kollega, kunne dækkes. Der vil derfor, indtil 31. oktober 2016, forekomme maks. 2 weekendvagter pr. måned (lørdag og søndag fra kl. 13 – 16). 1. november 2016 bortfalder weekendvagterne, da museet har vinterlukket.

Du vil blive en del af en stor organisation, men dit primære arbejdssted vil være i en mindre afdeling.


Du vil blive ansat efter gældende overenskomst med Kommunernes Landsforening.

Om Museum Sønderjylland
Slevigske Vognsamling er en del af Museum Sønderjylland. Museum Sønderjylland er en sammenslutning af de statsanerkendte museer i det tidligere Sønderjyllands Amt. Museet har 22 afdelinger fordelt rundt omkring i Sønderjylland. Vores ansvarsområder dækker over arkæologi, kunsthistorie, historie/etnologi samt naturhistorie.

Du kan læse mere om Museum Sønderjylland på vores hjemmeside www.museum-sonderjylland.dk.

Få flere oplysninger om stillingen hos:

Afdelingsleder Daniela Andersen

Mobil 29 61 98 21 eller på

E-mail: daan@museum-sonderjylland.dk

Send din ansøgning med cv elektronisk til:

daan@museum-sonderjylland.dk

snarest muligt - dog senest torsdag den 12. maj 2016.

Ansøgning og relevante bilag skal vedhæftes i pdf format som en samlet fil.

 


 pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·