logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Om museet
Protektor
Vedtægter
Organisation
Museets mission, vision værdigrundlag og mål
Arbejdsplaner
Fakturering
Årsberetninger
Ledige stillinger
Museets historie
Museets logoer
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Ledige stillinger      

Bookmark and Share


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sønderborg Slot - Logo

MUSEUMSINSPEKTØR

til fagområdet Sønderjyllands Historie

Ved Museum Sønderjylland er en stilling

som museumsinspektør ledig til besættelse pr. 1. april 2015 eller snarest derefter.

Der er tale om en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge med tjeneste fortrinsvis i afdelingen på Sønderborg Slot.

Vi søger en historiker eller etnolog, som er fagligt dygtig, udadvendt og nytænkende. Vi forventer, at du har gode forskningskvalifikationer. Du vil især skulle arbejde med emner inden for Sønderjyllands nyere historie og kulturhistorie, gerne i komparativt perspektiv. Vi lægger desuden vægt på, at du vil være med til at videreudvikle vores formidling, såvel i udstillinger som digitalt, mundtligt og skriftligt. Det er derfor vigtigt, at du er god til at formulere dig både skriftligt og mundtligt i forskellige medier og sammenhænge. Sproglige kvalifikationer i tysk vil være en fordel, da museet har et betydeligt grænse-overskridende samarbejde

Den person vi søger, skal endvidere kunne fungere som projektleder og have gode samarbejdsevner. Museet indgår i en lang række relationer med det omgivende samfund, så det er vigtigt, at du er god til og har lyst til at omgås mennesker af alle slags og indgå i mange forskellige sammenhænge.

Sønderborg Slot er en del af Museum Sønderjylland og har hovedansvaret for at arbejde med Sønderjyllands enestående historie som hertugdømme og grænseland. På afdelingen er der 15-20 ansatte, herunder tre inspektører.

Museumsinspektøren refererer til afdelingens overinspektør.

Museumsinspektøren skal varetage museets arbejde inden for museumslovens fem søjler: Forskning, formidling, bevaring, registrering og indsamling.

Museumsinspektøren vil endvidere få plads i Museum Sønderjyllands nyere tids faggruppe samt andre relevante faggrupper

Museum Sønderjylland er en sammenslutning af de statsanerkendte museer i det tidligere Sønderjyllands Amt. Museet har 22 afdelinger fordelt rundt omkring i Sønderjylland. Vores ansvarsområder dækker over arkæologi, kunsthistorie, historie/etnologi samt naturhistorie. Du kan læse mere om Museum Sønderjylland på vores hjemmeside www.museum-sonderjylland.dk.

Få flere oplysninger om stillingen hos:

Overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen

Telefon: 74 12 14 01 eller mobil: 21 20 18 20

samt på e-mail: cpr@museum-sonderjylland.dk.

Send din ansøgning med cv elektronisk til:

susj@museum-sonderjylland.dk

senest den 6. februar 2015.

Ansøgning og relevante bilag skal vedhæftes i doc- eller pdf-format som en samlet fil.

Vi forventer at holde ansættelsessamtale i uge 9.

 


 pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·