logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Om museet
Protektor
Vedtægter
Organisation
Museets mission, vision værdigrundlag og mål
Arbejdsplaner
Fakturering
Årsberetninger
Ledige stillinger
Museets historie
Museets logoer
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Ledige stillinger      

Bookmark and Share


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rengøringsassistent/kustode

Ved Museum Sønderjylland - Ehlers Lertøjssamling i Haderslev er en stilling

som barselsvikar for rengøringsassistent/

kustode ledig til besættelse pr. 1. januar

2015 eller snarest derefter.

Jobbet er meget selvstændigt og består i rengøring af lokaler og udstillingsgenstande, lettere renholdelse af arealer uden for (gårdsplads/have), kustodevirksomhed, dvs. salg af billetter mv. og forefaldende arbejde i øvrigt, blandt andet i forbindelse med koncerter, receptioner og andre arrangementer.

Vi forventer, at du er ansvarlig, venlig, fleksibel, serviceminded og interesseret i kulturhistorie, samt at du har humoristisk sans og et vist kendskab til tysk og engelsk.

Arbejdstiden er i gennemsnit 20 timer om ugen, normalt inden for tidsrummet kl. 09.00 - 17.00.

Arbejdet omfatter weekendvagter hver 3. weekend (weekendvagter kl. 13.00 - 17.00).

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningen sendes til:

Museum Sønderjylland

Kulturhistorie Tønder,

Kongevej 51,

6270 Tønder.

Mærket "Ansøgning – Ehlers Lertøjssamling"

eller pr. e-mail til:

toender@museum-sonderjylland.dk

Ansøgningsfrist:

Mandag den 8. december 2014.

Jobsamtaler finder sted tirsdag den 16. december 2014 om eftermiddagen på Ehlers Lertøjssamling, Slotsgade 20, Haderslev.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Anneli Bork (afdelingsleder) tlf. 74 53 08 58 eller Elsemarie Dam-Jensen (overinspektør) tlf. 74 72 89 89 eller e-mail toender@museum-sonderjylland.dk.

 


 

museumsvært til

Museum Sønderjylland

Ved Museum Sønderjylland er en stilling

som museumsvært ledig til besættelse

pr. 1. januar 2015 eller snarest derefter.

Der er tale om en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge med tjeneste fortrinsvis ved Naturhistorisk museum ved Gram Lergrav.

Stillingsindhold

  •  Ansvar for museets reception, billetsalg og butik.

  •  Vejlede museets besøgende.

  •  Rengøring.

  •  Indkøb til butik og kontor.

  •  Lettere lokale administrations- og regnskabsopgaver.

  •  Stå for opdækning og forplejning til møder og

      arrangementer.

  •  Koordinering af vagtplaner.

  •  Andet forefaldende museumsarbejde.

Den ideelle kandidat til jobbet

  •  Har erfaring fra f.eks. fra turistbranchen eller detailhandlen.

  •  Er serviceorienteret, udadvendt og glad for kundekontakt.

  •  Har gode sprogkundskaber, især engelsk og tysk.

  •  Kan bevare overblik og give den besøgende en god

      oplevelse selv i en presset situation.

  •  Har erfaring med lettere administrations- og

      regnskabsopgaver.

  •  Er selvstændig og god til selv at få øje på opgaven.

  •  Tør tage ansvar.

  •  Er indstillet på, at en del af arbejdstiden ligger i weekender,

     aftener og i skoleferier.

  •  Har kørekort til almindelig personbil.

Vi kan tilbyde
En arbejdsplads med fagligt engagerede kollegaer, hvor du vil blive en del af et team, der er gode til at støtte op om hinanden.

Dagligdagen vil være præget af varierede opgaver, som du selv vil have stor mulighed for at få indflydelse på. Du vil blive en del af en stor organisation, men dit primære arbejdssted vil være i en mindre afdeling.

Du vil blive ansat efter gældende overenskomst med Kommunernes Landsforening.

Om Museum Sønderjylland
Naturhistorie og Palæontologi ved Gram Lergrav er en del af Museum Sønderjylland. Museum Sønderjylland er en sammenslutning af de statsanerkendte museer i det tidligere Sønderjyllands Amt. Museet har 22 afdelinger fordelt rundt omkring i Sønderjylland. Vores ansvarsområder dækker over arkæologi, kunsthistorie, historie/etnologi samt naturhistorie.

Du kan læse mere om Museum Sønderjylland på vores hjemmeside www.museum-sonderjylland.dk.

Få flere oplysninger om stillingen hos overinspektør Mette Elstrup Steeman på telefon: 74 82 10 00 eller på e-mail: mese@museum-sonderjylland.dk.

 

Send din ansøgning med cv elektronisk til:

mese@museum-sonderjylland.dk

senest den 7. december 2014.

Ansøgning og relevante bilag skal vedhæftes i pdf format som en samlet fil. 

 


 pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·