logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Arkæologi Haderslev
Til bygherren
Viden om
ARKÆOLOGI & HISTORIE
Samlinger
Besøg museet
Kontakt
Det sker
Faste udstillinger
Særudstillinger
Undervisning
Museumsbutikken
Links
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      viden om arkæologi & historie      

Bookmark and Share


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Arkæologiske udgravninger
· Fund fra samlingerne
· Registrering af fortidsminder
· Fredede fortidsminder
· Artikler om arkæologi & historieFund fra samlingerne

 


 

nagler

Bådnagler fra Ejsbøl mose

Lidt nordvest for Haderslev ligger Ejsbøl Sø. I tiden fra Kristi fødsel og frem til 400 e. Kr. ofrede man gentagne gange våben til guderne. Omkring 300 e. Kr. ofrede man således våbenudstyr fra en hær på ikke mindre end 150 mand. Hvor hæren stammer fra, ved vi ikke med sikkerhed, men blandt de ofrede ting er et pragtfuldt bandolerbælte. Bæltet har en parallel fundet i en fyrstegrav ca. 130 km syd for Ejsbøl, ved Eckernförde. Vi formoder derfor, at den slagne fjende er kommet sydfra.

Rå nagler
skitse
To størrelser af jernnagler. Til højre navlernes montering på klinkbyggede både.

bæltet
Bandolerbæltet med beslag af forgyldt sølv og glasperler.

Geografi

På kortet vises grænseområdet mellem Jyder og Anglere ca. 300 e. Kr. Anglerne har anlagt to landspærringer, Olgerdiget og Æ Vold vendt mod nord. Ved Neudorf-Bornstein fandtes på en stor gravplads et bælte næsten magen til det fra Ejsbøl sø.


Sejlende fjender!
Den fundne hær er sandsynligvis kommet ad søvejen og trængt ind gennem Haderslev fjord, hvor de er blevet mødt og besejret af en lokal styrke. I Ejsbøl sø er der fundet omkring 1000 bådnagler fordelt i fire dynger.

Bådnagler
Bådnaglerne lå tæt sammen i dynger i Ejsbøl mose.

Naglerne viser, at der må have været mindst to både. Bådene er blevet brændt og jernnaglerne samlet sammen, byltet og bragt med ind til Ejsbøl Sø, hvor de er blevet ofret sammen med det øvrige våbenudstyr fra den slagne hær. Godt 30 km syd for Haderslev fjord har man et samtidigt våbenofferfund i Nydam mose. Her har man blandt andet fundet en hel båd (kan ses på Gottorp Slot ved Slesvig). Bådens spanter har været samlet med op mod 1500 jernnagler.

Nydambåden

Sanningskort

Nydambåden. Tegning fra fundet i 1863. Til højre reliefkort over Haderslev Fjord (3D laserscanning) visende placeringen af Ejsbøl Sø inde i bunden og de to spærringer i fjordens udmunding.

Hvor man helt nøjagtigt har mødt den sejlende fjende og besejret dem ved vi ikke. Arkæologerne er dog ret overbeviste om, at det må have været et sted i den indre del af Haderslev Fjord. Omkring 400 e. Kr. bygger man nemlig sejlspærringer tværs over fjordens udmunding. Dette forsvarsværk er samtidig med den næste offerbegivenhed omkring 400 e. Kr., hvor man igen ofrer hærudstyr i søen ved Ejsbøl. Man har tydeligvis været klar over, at netop Haderslev Fjord var et sårbart område, hvor fjenden nemt kunne komme dybt ind i landet. At man omkring 400 e. Kr. beslutter at bruge mange kræfter på at etablere en sejlspærring over fjorden, kan derfor tages som et indirekte bevis på, at man allerede i lang tid har haft problemer med indtrængende fjender ad netop denne vej. (Læs mere om sejlspærringerne under Fund fra Samlingerne - "Sejlspærringer i Haderslev Fjord").

Æ Lei

ofring

Rekonstruktionstegning af spærringen Æ Lei (leddet). Underst et forsøg på at vise en af ofringerne i søen.

Ejsbøl sø
Den idyliske Ejsbøl Sø i dag. 
pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·