logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Arkæologi Haderslev
Til bygherren
Viden om
ARKÆOLOGI & HISTORIE
Besøg museet
Kontakt
Det sker
Faste udstillinger
Særudstillinger
Undervisning
Museumsbutikken
Links
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      viden om arkæologi & historie      

Bookmark and Share


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Arkæologiske udgravninger
· Fund fra samlingerne
· Registrering af fortidsminder
· Fredede fortidsminder
· Artikler om arkæologi & historiearkæologiske udgravninger


Rehdesborg udgravningen fra luften
Udgravningsfelt ved Rehdesborg. To treskibede huse samt arealer med jernudvindingsovne, dækket af blå presenninger.

En jernalderlandsby ved Rødekro med spor efter jernudvinding

Maj 2012

Arkæologi Haderslev er for øjeblikket i gang med undersøgelsen af et areal på ca. 2 ha ved Rehdesborg nordvest for Rødekro. Arealet udgør etape 1 af et stort udstykningsområde. Her er der blevet afdækket spor efter en jernalderlandsby fra 2.-3. årh. e.Kr. Arkæologerne har indtil videre fundet spor efter mindst 26 øst/vest-orienterede, treskibede langhuse samt rester af omkring 30 jernudvindingsovne.


Introduktion til Rehdesborg.

Jernudvinding
Jernet var det primære redskabsmateriale i jernalderen og har givet navn til perioden.

Jernudvinding betegner den forhistoriske udvinding af jern, der foregik i jernalderen. Råstofferne til fremstilling af jern er ler, træ og malm.

Slaggegrube
Tværsnit af en slaggegrube fra Rehdesborg med slaggeklumper.

Myremalmen findes i lavninger og fugtige engstrækninger.
Fra omkring 200 e.Kr. kendes i Sønderjylland en ovntype, der kaldes slaggegrubeovne. Ovnene består af to dele: en overbygning, en skakt og en underjordisk del, slaggegruben. Leret skulle bruges til at lave ovnskakten, der havde en tyk lervæg. Skakten blev fyldt med myremalm og trækul under udvindingen. Temperaturen i ovnen blev styret ved hjælp af blæsebælge, idet udvindingsprocessen skulle op på 12-1300 grader. Jernet klumper og udskilles fra myremalmen ved denne temperatur, mens affaldsproduktet, jernslaggen, bliver tyndtflydende. Slaggen løber ned i slaggegruben under ovnen og størkner. Jernet smelter først ved omkring 1500 grader, så der ved lavere temperaturer dannes en jernsvamp (jernluppe) af små jernkorn. Ovnene kunne kun bruges én gang og der blev kun fremstillet små mængder jernsvamp i disse ovne. Til gengæld krævede det kun en kortvarig efterbehandling, for at kunne bearbejde jernet til redskaber.


Udgravning af jernudvindingsovne.

Jernudvinding fra skaktovne
Udvinding af jern i en skaktovn.

Rekonstruktion af et jernalderhus opført i Hjemsted Oldtidspark
Treskibet langhus, genopført i Hjemsted Oldtidspark.

Elever fra Fladhøjskolen på besøg
Elever fra Fladhøjskolen i Rødekro med en slaggeklump fra en jernudvindingsovn.
 
pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·