logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Kulturhistorie Tønder
Besøg museet
Om museet
Kontakt
Det sker
Faste udstillinger
Særudstillinger
Kommende udstillinger
Undervisning
Museumsbutik
Venneforening
Links
 

 

      Faste udstillinger      


Kniplinger
Sølvkammeret
Hollandske fliser
Fajancer
Møbler
Hans J. Wegners stole
Porthuset
Byfængslerne
Tønderegnens renæssanceslotte
Vestslesvigsk folkekunst
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knipleredskaber

Knipleredskaber.

 

Kniplinger


Kniplingshandler

Kniplingshandler.


Allerede før 1600 blev der fremstillet kniplinger i Tønder, men først i løbet af første halvdel af 1600-tallet blev produktionen organiseret og sat i system – der var kniplingshandlere, kniplingskræmmere og kniplersker. Kniplerskerne var producenter, mens kniplingshandlerne ejede mønstrene (prikkebrevene) og var leverandører af den dyre knipletråd. Kniplingskræmmerne arbejdede enten for forhandlerne eller foretog selv bissekræmmerhandel rundt omkring på landets markeder.

Kniplingsfremstillingen havde sin glansperiode fra begyndelsen af 1700-tallet til begyndelsen af 1800-tallet. Herefter begyndte handlen at gå tilbage. Dette skyldtes bl.a., at moden ændrede sig, og at markedet omkring 1820 blev oversvømmet af maskinfremstillede engelske kniplinger. Herefter forsvandt kniplingsproduktionen langsomt, og i dag fremstilles tønderkniplingerne kun på hobby-basis.

På Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønder kan man se kniplingshåndværket.

I udstillingen vises eksempler på de berømte "Tønderkniplinger", og man kan som besøgende få en fornemmelse af det liv, som udspillede sig i forbindelse med kniplingsproduktionen. I udstillingen skildres både kniplerskernes ofte sparsomme liv og kniplingshandlernes liv præget af rigdom og luksus. Skomagerkugler og knipleskrin er med til at fortælle kniplepigernes historie, mens fine borgermøbler og flygler fortæller historien om de velhavende handlere.

Dronning Ingrids lommetørklæder

H.M. Dronning Ingrids lommetørklæder.

I udstillingen kan den besøgende desuden se nogle meget smukke kniplingslommetørklæder, som har tilhørt H.M. Dronning Ingrid. Dronningen fik dem af "Den københavnske damekreds" til sit bryllup med H.K.H. Kronprins Frederik. Efter H.M. Dronning Ingrids død besluttede H.M. Dronning Margrethe, at lommetørklæderne skulle tilbage til Tønder, og de blev derfor overdraget til museet.

I udstillingen er det også muligt at se Dronning Alexandrines knipleskrin og knipleredskaber. H.M. Dronning Alexandrine var dygtig til at kniple - i udstillingen ses hendes kniplebræt med over 80 kniplepinde og flere hundrede nåle.

Alexandrines kniplebræt

H.M. Dronning Alexandrines kniplebræt.
pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·