logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Sønderborg Slot
Besøg museet
Kontakt
Faste udstillinger
Særudstillinger
Det sker
Undervisning
Publikationer
Museumsbutikken
Venneforening
Udlejning af lokaler
Links
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Faste udstillinger      Sønderjyllands historie
Kulturhistorie Als og Sundeved
Slotskirken
Kunstnergaven

 
 
 
 
 

Astronom Theodor Brorsens guldmedalje.

Astronom Theodor Brorsens guldmedalje.

 
 
 
 
 
 
 
 

kulturhistorie på als og sundeved

· Håndværk
· Kunsthåndværk
· Den Cumberlandske Samling
· Søfart
· Skolehistorie og legetøj
· Tekstiler
· Mønter og medaljer
mønter og medaljer

Mønter og medaljer

Fra udstillingen om sønderjyske mønter og medaljer.

Museet har udstillet adskillige mønter og medaljer på de steder i samlingerne, hvor de historisk hører hjemme. Størstedelen er dog samlet i et værelse på anden etage i vestfløjen.

Samlingen omfatter mønter udstedt i Slesvig eller af slesvigske hertuger samt mønter, der var gyldige betalingsmidler i Slesvig. De ældste danske mønter blev præget i Hedeby ved Slien. De fleste hertuger i Slesvig og Holsten udnyttede deres fyrstelige møntret, og samlingen viser eksempler på blandt andet Hertug Hans den Yngres og Gottorp-hertugernes mønter. Den viser lokale særpræg og søger at give en sammenhængende skildring af møntvæsenets udvikling. En kuriositet er en samling tyske mønter fra 1864 og 65 som blev fundet i 1945 i grundstensmonumentet under det bortsprængte preussiske sejrsmonument på Dybbøl.

På samme måde har medaljerne en klar tilknytning til begivenheder eller til personer fra regionen, som guldmedaljen udstedt af Christian 8. i 1846 til astronomen Theodor Brorsen fra Nordborg. Han fik den, efter at han havde opdaget en af de i alt fem kometer, som han fandt.

Midt på gulvet er der i en særlig skuffemontre mulighed for at se en samling slesvigske nødpengesedler. De blev udstedt lokalt fra 1917-20 og erstattede skillemønter, som der på grund af metalmangel var knaphed på. I afstemningsåret 1920 blev nødpengesedlerne brugt i den nationalpolitiske propaganda.


Nødpengeseddel fra Skærbæk Kommune. Udstedt d. 10. april 1920.

Nødpengeseddel fra Skærbæk Kommune. Udstedt d. 10. april 1920.


For tiden vises desuden i toppen af gulvmontren og i en vægmontre en mindre udstilling af arbejder af Harald Salomon, der i en årrække fra 1933-68 var chefmedaljør på Den kongelige Mønt og lavede mange Christian X- og alle Frederik IX-mønterne samt alle officielle medaljer.

 


 

 pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·