logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Sønderborg Slot
Besøg museet
Kontakt
Faste udstillinger
Særudstillinger
Det sker
Undervisning
Publikationer
Museumsbutikken
Venneforening
Udlejning af lokaler
Links
 
 
 

 

      Faste udstillinger      Sønderjyllands historie
Kulturhistorie Als og Sundeved
Slotskirken
Kunstnergaven

 

Sønderjyllands historie

· Sønderborg Slots historie
· Sønderborg bys historie
· Hertugerne af Slesvig og Holsten
· Fejder om fortiden
· Christian 2. og Sønderborg
· De slesvigske krige
· Tiden under tysk styre 1865 - 1914
· Første verdenskrig 1914 - 1918
· Afstemning og Genforening
· Sønderjylland under besættelsen


 sønderborg Slots historie

1200-1550  /   1550-1720   /   1720-1920  1920-2000


Modeller af Sønderborg Slots udvikling Modeller af Sønderborg Slots udvikling.


I tre rum i stueetagen fortælles slottets historie.

Det første rum er Drabantsalen fra omkring 1400. Den har oprindeligt tjent som vagtstue for borgens mandskab.

I rummet ved siden af Drabantsalen ses selve udstillingen om slottets bygningshistorie, fra anlæggelsen i 1200-tallets første halvdel til den seneste restaurering i 1964-73. Fire modeller viser udviklingen fra middelalderborg til barokslot.

I en montre ses en lang række genstande, som har været benyttet på slottet. De er alle fundet i forbindelse med udgravninger i og omkring slottet.

I det sidste af de tre rum er gamle bygnings- og inventardele. Her ses blandt andet døre, vinduer, tagspær og resterne af kontravægten fra den gamle vindebro.

En spændende genstand er en af de gamle blæsebælge fra orglet i slotskirken. Indvendigt er den tætnet med opklæbede regnskabsark fra hertug Hans den Yngres hof for årene 1590-91, og gemmer den desuden en gammel rotterede der kan dateres til slutningen af 1600-tallet.
pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·